Złączki płasko-owalne do przewodów linii napowietrznych typu AL – typu ZL

Złączki płasko-owalne do przewodów linii napowietrznych typu AL – typu ZL

Przeznaczenie: Do linii napowietrznych, do  łączenia dwóch gołych przewodów aluminiowych o tych samych średnicach za  pomocą karbownicy oraz do zamykania pętli  na izolatorach stojących lub na  uchwycie odciągowym-kabłąkowym.

 

Montaż:
Wewnątrz złączki należy umieścić żyły kablowe równolegle, aby ich końce wystawały w równych odległościach z obydwu stron.
Aby trwale zamocować złączkę, należy ją zapraswoać przy użyciu karbownicy z odpowiednio dobranymi szczękami.

Materiał:
Aluminium. Wykonane zgodnie z normą BN-86/0325-29

Typ złączki Indeks Pakow. Opak. zbiorcze Wymiary [mm] Liczba karbów po 1 stronie
[szt.] [szt.] D1 D2 G L a
ZL 16 WOZHA0160000001 20 300 11 5,6 1 98 28 3
ZL 25 WOZHA0250000001 20 200 13,5 7 1,5 112 32 3
ZL 35 WOZHA0350000001 20 120 16 8 1,5 126 36 3
ZL 50 WOZHA0500000001 20 100 19,5 10 1,5 180 40 4
ZL 70 WOZHA0700000001 20 100 22,5 11,5 1,5 198 44 4