Sieciowanie radiacyjne polimerów

Sieciowanie radiacyjne polimerów

Oferta usługowa sieciowania radiacyjnego  Pobierz

Zakład RADPOL w Człuchowie posiada wykorzystywane na skalę przemysłową akceleratory elektronowe o energii 2,5 MeV i 4,5 MeV, służące do sieciowania radiacyjnego polietylenów.

Są to jedyne tego typu przemysłowe urządzenia w Polsce i jedne z kilku w Europie. Na nich przeprowadzany jest proces sieciowania radiacyjnego za pomocą wiązki elektronów.

W przemyśle tworzyw sztucznych stosowane jest głównie sieciowanie metodami chemicznymi. Sieciowanie radiacyjne nie wymaga chemikaliów sieciujących i góruje nad metodami chemicznymi z tego względu, że w materiale usieciowanym nie ma pozostałości środków chemicznych. Dlatego też sieciowanie radiacyjne jest bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.

Oferujemy obróbkę radiacyjną – modyfikowanie właściwości istniejącego już produktu, czyli nadanie mu nowych cech, których pozbawiony był jako produkt dotychczasowy, w RADPOL S.A. usługa ta jest realizowana za pomocą dwóch akceleratorów elektronowych.

Oferujemy możliwość wykonania badań nad nowymi materiałami, połączonych z możliwością analizy podatności na sieciowanie z wykorzystaniem wiązki elektronów o różnych energiach, jak również uszlachetnianie tych materiałów poprzez dodatki bazowe.

Służymy wyposażonym zapleczem laboratoryjnym, wraz z uczestnictwem w projektach wykwalifikowanych inżynierów o wieloletnim doświadczeniu nad badaniem i wprowadzaniem na rynek materiałów sieciowanych radiacyjnie.