Rury preizolowane w płaszczu z barierą dyfuzyjną

Rury preizolowane w płaszczu z barierą dyfuzyjną

Rury preizolowane o długościach L = 6,  12,  16 m.

 

Kategoria:

DN

dz
[mm]

Rura stalowa

Rura osłonowa HDPE

 

Bez szwu

Ze szwem

Izolacja
STANDARD

Izolacja
PLUS

Izolacja
PLUS PLUS

Długość sztangi

 

 

[mm]

[mm]

Dz [mm]

Dz [mm]

Dz [mm]

[m]

20

26,9

2,6

2,6

90

110

125

6

25

33,7

2,6

2,6

90

110

125

6

32

42,4

2,9

2,9

110

125

140

6/12

40

48,3

2,9

2,9

110

125

140

6/12

50

60,3

2,9

2,9

125

140

160

6/12

65

76,1

2,9

2,9

140

160

200

6/12

80

88,9

3,2

3,2

160

200

225

6/12

100

114,3

3,6

3,6

200

225

250

6/12

125

139,7

4,0

3,6

225

250

315

6/12

150

168,3

4,5

4,0

250

315

400

6/12

200

219,1

6,3

4,5

315

400

450

6/12/16

250

273,0

7,1

5,0

400

450

500

6/12/16

300

323,9

7,1

5,6

450

500

560

6/12/16

350

355,6

8,0

5,6

500

560

630

6/12/16

400

406,4

8,8

6,3

560

630

710

6/12/16

500

508,0

11,0

6,3

630

710

800

6/12/16

600

610,0

7,1

800

900

1000

6/12/16

700

711,0

8,0

900

1000

6/12/16

800

813,0

8,8

1000

6/12/16

Nietypowe średnice i grubości ścianek nie wymienione w katalogu – na zamówienie.
* L=6 m.