Rury osłonowe

Rury osłonowe

Rury osłonowe wykonane są wg PN-EN253.

 

HDPE

SPIRO

Gęstość, [kg/m3]

959

7850

Wskaźnik szybkości płynięcia MFR [g/10min]

0,2÷1,4

Współczynnik rozszerzalności liniowej, λ [1/°C]

180 × 10-6

12 × 10-6

Granica plastyczności min., Rmin [MPa]

19

Współczynnik przewodności cieplnej, λ [W/mK]

0,43

58

Wydłużenie przy zerwaniu

min. 350%

Wytrzymałość na zerwanie N/mm2

490