Łuki preizolowane odgałęzienia 90°

Łuki preizolowane odgałęzienia 90°

Wzory potrzebne do doboru:
B=0,5×(Dz1 – dz1)+75 [mm]
Hmin – wysokość określana wg zamieszczonej tabeli
gdzie:
Dz1 – średnica zewnętrzna rury osłonowej przewodu głównego
Dz2 – średnica zewnętrzna rury osłonowej odgałęzienia
dz1 – średnica zewnętrzna rury stalowej przewodu głównego
dz2 – średnica zewnętrzna rury stalowej odgałęzienia

 

Kategoria:

DN1 [mm]    

Hmin [mm]    

20 ÷ 50

~300

65 ÷ 100

~370

125 ÷ 200

~485

250 ÷ 300

~510

350 ÷ 400

~760

500

~830

600

~1200

Wzory potrzebne do doboru:
B = 0,5 x (Dz1 – dz1) + 75 [mm]
Hmin – wysokość określana wg zamieszczonej tabeli
gdzie:
Dz1 – średnica zewnętrzna rury osłonowej przewodu głównego
Dz2 – średnica zewnętrzna rury osłonowej odgałęzienia
dz1 – średnica zewnętrzna rury stalowej przewodu głównego
dz2 – średnica zewnętrzna rury stalowej odgałęzienia