Łuki preizolowane odgałęzienia 45°

Łuki preizolowane odgałęzienia 45°

Wzory potrzebne do doboru:
Hmin=0,5×(Dz1+Dz2) + 70 [mm]
A= √ 2×Hmin [mm]
B=0,5 (Dz1 – dz1) + 75 [mm]
gdzie:
Dz1 – średnica zewnętrzna rury osłonowej przewodu głównego
Dz2 – średnica zewnętrzna rury osłonowej odgałęzienia
dz1 – średnica zewnętrzna rury stalowej przewodu głównego
dz2 – średnica zewnętrzna rury stalowej odgałęzienia

Kategoria:

Wzory potrzebne do doboru:

Wzory potrzebne do doboru:
Hmin=0,5×(Dz1+Dz2) + 70 [mm]
A= √ 2×Hmin [mm]
B=0,5 (Dz1 – dz1) + 75 [mm]
gdzie:
Dz1 – średnica zewnętrzna rury osłonowej przewodu głównego
Dz2 – średnica zewnętrzna rury osłonowej odgałęzienia
dz1 – średnica zewnętrzna rury stalowej przewodu głównego
dz2 – średnica zewnętrzna rury stalowej odgałęzienia