Łuki preizolowane odgałęzienia 45°

Łuki preizolowane odgałęzienia 45°

Wzory potrzebne do doboru:

Hmin = 0,5 x (Dz1 + Dz2) + 35 [mm]

A = √2 x Hmin [mm]

B = 0,5(Dz1 – dz1) + 75 [mm]

gdzie:

Dz1 – średnica zewnętrzna rury osłonowej przewodu głównego

Dz2 – średnica zewnętrzna rury osłonowej odgałęzienia

dz1 – średnica zewnętrzna rury stalowej przewodu głównego

dz2 – średnica zewnętrzna rury stalowej odgałęzieni.

Wzory potrzebne do doboru:

Hmin = 0,5 x (Dz1 + Dz2) + 70 [mm]
A = √2 x Hmin [mm]
B = 0,5 (Dz1 – dz1) + 75 [mm]
gdzie:
Dz1 – średnica zewnętrzna rury osłonowej przewodu głównego
Dz2 – średnica zewnętrzna rury osłonowej odgałęzienia
dz1 – średnica zewnętrzna rury stalowej przewodu głównego
dz2 – średnica zewnętrzna rury stalowej odgałęzieni.