Klosze termokurczliwe – typu CES

Klosze termokurczliwe – typu CES

Przeznaczenie: Klosze termokurczliwe stanowią integralną część głowic termokurczliwych wnętrzowych i napowietrznych do napięć 72kV.
Zadaniem kloszy jest zapobieganie tworzeniu się ścieżek prądów pełzających. Klosze CES cechują się korzystnymi właściwościami fizycznymi, trwałością starzeniową i bardzo dobrą odpornością na chemikalia.

  • Zakres temperatur: od -40 do 120°C
  • Temperatura obkurczania: >120°C
  • Rezystywność skrośna: minimum 1012 Ωcm
  • Wytrzymałość dielektryczna: minimum 10kV/mm
  • Starzenie cieplne: badane w czasie 500h w temperaturze 120°C wykazuje brak pęknięcia i płynięcia materiału

Typ klosza

Indeks

Wymiary [mm]

Kąt nachylenia
klosza

Opakow.
zbiorcze

[szt]

D

d

d1

s

H

CES-1 TKC001 92 35 13 2,7 37 10° 3

CES-2

TKC002

124

47

21

2,8

40

10°

3

CES-3

TKC003

142

57

31

2,9

45

10°

3

Przykład zastosowania klosza