Instalacja rezystancyjna – urządzenia pomiarowe

Instalacja rezystancyjna – urządzenia pomiarowe

Kategoria:

Przyrząd do pomiarów i wykrywania stanów charakterystycznych w preizolowanej sieci ciepłowniczej z rezystancyjnym systemem alarmowym typu BRANDES – LH-20S

Sposób przedstawiania informacji pomiarowej: wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2 × 16 znaków
Błędy pomiarowe:
– Dokładność pomiaru rezystancji w zakresie wyznaczonym przez stopień MH: ±5%,
– Dokładność pomiaru rezystancji pętli alarmowej: ±0,2%.
Zasilanie: 2×6F22(2 × 9V).
Zakres temperatury pracy: 5 ÷ 50°C.

 

Przeznaczony do lokalizacji wilgoci w sieci ciepłowniczych preizolowanych z rezystancyjnym systemem alarmowym. – LP-10S

Długość kontrolowanej pętli alarmowej: 3 ÷ 2000 m.
Rezystancja kontrolowanej pętli alarmowej: 16 ÷ 12000Ω.
Rezystancja izolacji poliuretanowej: <10MΩ (MH≤11),
Sposób prezentacji wyniku pomiaru: cyfrowy wyświetlacz LCD.
Zakres pomiarowy: 0÷100% długość kontrolowanej pętli alarmowej.
Rozdzielczość pomiarowa:  0,1%.
Błąd lokalizacji wilgoci ± 1m / ± 0,1%.
Zasilanie: 2 × 6 F22.
Zakres zmian temperatury pracy i przechowywania:  5 ÷ 50°C.

 

Detektor stacjonarny stosowany do kontrolowania stanu technicznego dwóch odcinków sieci ciepłowniczej preizolowanej z układem alarmowym – LPS-2B

Sumaryczna długość kontrolowanej sieci ciepłowniczej:  ≤2000 m.
Błąd pomiaru rezystancji izolacji poliuretanowej: ±10%.
Zasilanie:  24V (4VA).

 

Urządzenie do automatycznej, ciągłej kontroli czterech odcinków sieci ciepłowniczej z rezystancyjnym systemem alarmowym typu Brandes – MSP-1

Maksymalna ilość kontrolowanych odcinków sieci ciepłowniczej:  4
Zakresy pomiarowe:
– Stopień MH: 1÷ 14 i 0,
– Rezystancja izolacji pomiędzy przewodem czujnikowym i rurą stalową: 100Ω ÷ 50MΩ,
– Rezystancja pętli czujnikowej: 11 ÷ 5734Ω,
– Długość rezystancji pętli czujnikowej: 2 ÷ 1750 m
– Lokalizacja przecieku: 2 ÷ 1750 m.
Pobór mocy: 16VA.

 

Przeznaczony do nadzorowania dwóch odcinków sieci ciepłowniczej z systemem alarmowym typu Brandes – MHL-200

Liczba kontrolowanych odcinków sieci ciepłowniczej preizolowanej: 2.
Największa długość kontrolowanego odcinka sieci ciepłowniczej: 2000 m.
Sposób przedstawiania informacji pomiarowych: wyświetlacz alfanumeryczny 2 × 20 znaków.
Zakres pomiarowy stopnia wilgotności: MH1 ÷ 14 i 0.
Zakres pomiarowy rezystancji izolacji poliuretanowej: 0,2Ω ÷ 200MΩ.
Zakres pomiarowy rezystancji pętli alarmowej: 0 ÷ 12050Ω.
Dokładność pomiaru rezystancji pętli alarmowej:  ±0,1%.
Napięcie zasilające:12V DC.
Zakres temperatury pracy: 5 ÷ 50°C.