Osprzęt termokurczliwy

Kapturki termokurczliwe - typu KTK

Kapturki termokurczliwe – typu KTK

Przeznaczenie: Kapturki służą do uszczelniania końców kabli oraz przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Znakomicie sprawdzają się…
Taśmy termokurczliwe typu T, TKT

Taśmy termokurczliwe typu T, TKT

Przeznaczenie: Do głównych zastosowań taśm termokurczliwych T należą wiązkowanie przewodów i kabli elektrycznych, izolowanie połączeń…
Płaty termokurczliwe - typu RM

Płaty termokurczliwe – typu RM

Przeznaczenie: Płaty termokurczliwe są stosowane przy wykonywaniu połączeń pojedynczych żył w kablach wielożyłowych. Służą także do…
Heat shrink breakout boots: -core, -core, -core and -core - type AK

Palczatki termokurczliwe dwupalczaste, trzypalczaste, czteropalczaste i pięciopalczaste, typu AK

Przeznaczenie: Palczatki termokurczliwe AK przeznaczone są do wykonywania uszczelnień konców kabli przy rozdzielonych żyłach. Służą…
Kapturki termokurczliwe - typu KTM

Kapturki termokurczliwe – typu KTM

Przeznaczenie: Kapturki termokurczliwe KTM zabezpieczają końce słupów wirowanych przed wnikaniem wody. Wewnętrzna powierzchnia kapturków pokryta…
Palczatki trzypalczaste na średnie napięcie do kV - typu AKR

Palczatki trzypalczaste na średnie napięcie do 36kV – typu AKR

Przeznaczenie: Palczatki AKR przeznaczone są do uszczelniania końców kabli średniego napięcia przy rozdzielonych żyłach.  Są integralną częścią głowic wnętrzowych…
Palczatki termokurczliwe - typu AKR, AKB, AKF

Palczatki termokurczliwe – typu AKR, AKB, AKF

Przeznaczenie: palczatki termokurczliwe AKR (czerwone), AK, AKB i AKF (czarne) przeznaczone są głównie do uszczelnienia…

Termokurczliwe kształtki uszczelniające sieciowane radiacyjnie – typu END-CAP

Przeznaczenie: Służą do uszczelnienia wyjścia pojedynczego kabla z osłony mechanicznej i do izolowania końców rur,…
Podwójne termokurczliwe kształtki uszczelniające sieciowane radiacyjnie – typu REC x

Podwójne termokurczliwe kształtki uszczelniające sieciowane radiacyjnie – typu REC 2x

Termokurczliwe kształtki uszczelniające sieciowane radiacyjnie (end-cap)  – typu REC 2x służą do uszczelnienia wyjścia dwóch pojedynczych…