Głowice wnętrzowe 3,6/6 i 6/6kV

Głowice kablowe wnętrzowe do przewodów o ekranowanej izolacji gumowej, z żyłami roboczymi oraz z żyłami ochronnymi

Głowice kablowe wnętrzowe do przewodów o ekranowanej izolacji gumowej, z żyłami roboczymi oraz z żyłami ochronnymi

Przeznaczenie: przeznaczone do zakańczania przewodów typu: OGb, OGc, OnGcekgż-G, OnGbekgż-G. Miejsce wyprowadzenia żył zabezpieczają palczatki…
Głowice wnętrzowe do kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z drutów

Głowice wnętrzowe do kabli 1-żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z drutów

Przeznaczenie: przeznaczone do zakańczania kabli typu: YKY, YAKY. Na izolacji obkurczany jest termokurczliwy oznacznik fazy…
Głowice wnętrzowe do kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z taśm

Głowice wnętrzowe do kabli 1-żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z taśm

Przeznaczenie: przeznaczone do zakańczania kabli typu: YKY, YAKY. Połączenie żyły powrotnej wykonane jest za pomocą zestawu…
Głowice wnętrzowe do elektroenergetycznych, górniczych kabli -żyłowych opancerzonych o nieekranowanej izolacji polimerowej i powłoce nierozprzestrzeniającej płomienia.

Głowice wnętrzowe do elektroenergetycznych, górniczych kabli 3-żyłowych opancerzonych o nieekranowanej izolacji polimerowej i powłoce nierozprzestrzeniającej płomienia.

Przeznaczenie: przeznaczone do zakańczania kabli typu YKGYFtyn, YKGYFtlyn, YKGYFoyn, YKGYFpyn. Połączenie żyły powrotnej i pancerza…
Głowice wnętrzowe do kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z taśm

Głowice wnętrzowe do kabli 1-żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z taśm

Przeznaczenie: przeznaczone do zakańczania kabli typu: YKY, YAKY. Połączenie żyły powrotnej wykonane jest za pomocą…
Głowice wnętrzowe do opancerzonych kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej, z żyłą powrotną z drutów lub taśm

Głowice wnętrzowe do opancerzonych kabli 3-żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej, z żyłą powrotną z drutów lub taśm

Przeznaczenie: przeznaczone do zakańczania kabli typu: YAKYFty, YKYFty, YAKYFpy, YKYFpy, YAKYFoy, YKYFoy Połączenie żyły powrotnej…
Głowice wnętrzowe na napięcie do opancerzonych kabli -żyłowych o izolacji papierowej z syciwem nieściekającym i powłoką metalową

Głowice wnętrzowe na napięcie do opancerzonych kabli 3-żyłowych o izolacji papierowej z syciwem nieściekającym i powłoką metalową

Przeznaczenie: przeznaczone do zakańczania kabli typu: AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy, KnFtA, KnFpA, KnFt,…
Indoor cable terminations for -core unscreened polymer insulated cables with copper wire screen

Głowice wnętrzowe do kabli -żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej z żyłą powrotną z drutów

Przeznaczenie: przeznaczone do zakańczania kabli typu: YKY, YAKY. Połączenie żyły powrotnej wykonane jest za pomocą…
Indoor cable terminations for -core unshielded polymeric armoured traction cables

Głowica wnętrzowa do trakcyjnych, opancerzonych kabli 1 żyłowych o nieekranowanej izolacji polimerowej

Przeznaczone do zakańczania kabli typu: Y(A)KYFty, Y(A)KYFpy, Y(A)KYFoy. Połączenie żyły powrotnej wykonane jest za pomocą…