Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

Zarząd Radpol S.A., że w dniu 4 kwietnia 2022 roku o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Człuchowie (77-300) przy ul. Batorego 14 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Radpol S.A.

Poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał i inne dokumenty związane z nadchodzącym posiedzeniem:

Treść podjętych uchwał Pobierz

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Radpol S.A. na dzień 4 kwietnia 2022 r. Pobierz

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Pobierz

3. Projekty uchwał NWZ Pobierz

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał NWZ  Pobierz

4. Formularze/Pełnomocnictwa

Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną Pobierz

Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną Pobierz

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz