Technologia

Radpol S.A. w trzech zakładach produkcyjnych wykorzystuje technologie:

Sieciowanie radiacyjne

Radpol radiation

Radpol specjalizuje się w produkcji wyrobów z uszlachetnionego polietylenu na bazie własnych, unikalnych mieszanek materiałowych przystosowanych do obróbki sieciowania radiacyjnego.

Firma jako jedyna w Polsce i jedna z kilku w Europie posiada dwa wykorzystywane na skalę przemysłową akceleratory elektronowe o mocy 2,5 MeV. i 4,5 MeV., służące do sieciowania radiacyjnego polietylenów. Metoda ta polega na prześwietlaniu tworzywa wiązką elektronów przyspieszonych w próżni energią kilku milionów elektronowoltów. W efekcie dwa sąsiadujące łańcuchy polimerów łączą się w miejscach, gdzie nastąpiło odszczepienie atomów wodoru.

Ekstruzja rur z polietylenu z preizolacją

Radpol dysponuje parkiem maszynowym, składającym się z zaawansowanych technologicznie urządzeń, który umożliwia między innymi produkcję wielowarstwowych rur polietylenowych PE100RC, w tym także rur płaszczowych wykonanych z HDPE do produkcji rur preizolowanych.

Zakład w Prawiedniach-Kolonii może wyprodukować w krótkim czasie, wysokiej jakości rury preizolowane o różnych średnicach. Nowe urządzenia produkcji niemieckiej i amerykańskiej, w połączeniu z fachową wiedzą i szlachetnymi surowcami gwarantują produkt o najwyższych europejskich standardach.