Sponsoring i dobroczynność

Realizując „Politykę sponsoringu i dobroczynności RADPOL S.A.”, chcemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego przedsiębiorstwa, pracodawcy oraz członka społeczności, w których funkcjonują nasze zakłady produkcyjne. Radpol S.A. traktuje działalność sponsoringową i dobroczynną jako jeden z elementów wpierających realizację długofalowej strategii rozwoju. Stanowi ona istotny element społecznej odpowiedzialności Spółki.

Spółka nie angażuje się w projekty związane z działaniami o charakterze politycznym, służące jakiejkolwiek dyskryminacji, naruszające prawo czy ogólnie przyjęte normy społeczne a także takie, które mogą stanowić ryzyko dla życia i zdrowia lub mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Jak mawiał Thomas Fuller – „Nie ten przyjaciel, kto współczuje, a ten kto pomaga”.

Kogo wsparliśmy w 2019 roku?

Paweł Kaczmarek, wielokrotny Mistrz Polski w kajakarstwie, najmłodszy uczestnik Olimpiady w Rio de Janeiro

Motocross Mistrzostwa Polski 2019

Żłobek „Słoneczko” w Gwieździnie

PWR Racing Team

Poznaj Naszą Politykę sponsoringu i dobroczynności: