Elektro&Tech

RADPOL S.A.
Zakład w Człuchowie

Wyroby termokurczliwe
i osprzęt kablowy

Radpol S.A. Zakład w Człuchowie prowadzi działalność związaną z produkcją wyrobów termokurczliwych i osprzętu kablowego.

Na polskim rynku wyrobów termokurczliwych RADPOL jest niekwestionowanym liderem i specjalizuje się w produkcji wyrobów z uszlachetnionego polietylenu na bazie własnych, unikalnych mieszanek materiałowych, przystosowanych do obróbki sieciowania radiacyjnego.

RADPOL – jako jedyna firma w Polsce – posiada dwa, wykorzystywane na skalę przemysłową akceleratory elektronowe o energii 2,5 MeV i 4,5 MeV, służące do sieciowania radiacyjnego polietylenów.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii, wykonywane z polietylenu wyroby posiadają tzw. „pamięć kształtu”. 

Radpol radiation