Ciepłownictwo

RADPOL S.A.

Zakład produkcyjny
w Prawiednikach-Kolonii

Systemy rur preizolowanych

RADPOL S.A. jest producentem systemów preizolowanych dla podziemnych i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów.

W ofercie firmy znajdują się rury preizolowane z osłoną z polietylenu, blachy ocynkowanej typu „SPIRO”. Stosowane są rury przewodowe ze stali ze szwem i bez szwu, ze stali specjalnych, z miedzi lub z odpowiednich tworzyw sztucznych. Firma zajmuje się również produkcją rur preizolowanych do przesyłu pary technologicznej o temperaturze do 300°C, z dwuwarstwową izolacją o odpowiednio dobranych grubościach warstw.

Od czerwca 2013 RADPOL – lider polskiego rynku w zakresie rozwiązań dla energetyki, przesyłu wody i gazu stał się właścicielem zakładów produkcyjnych FINPOL stając się czołowym producentem rur preizolowanych dla ciepłownictwa.

Synergia produktowa z RADPOL oraz kilkudziesięcioletnie doświadczenie w wytwarzaniu rur preizolowanych FINPOL stawia RADPOL w pozycji jednego z liderów produkcji systemów dla ciepłownictwa.

Na wszystkie swoje wyroby RADPOL udziela standardowo pięcioletniej gwarancji przy 30 – letniej prognozie bezawaryjnej pracy. Wyroby preizolowane spełniają wymagania norm PN-EN 253PN-EN 448PN-EN 489 i norm z nimi związanych. Systemy elementów preizolowanych RADPOL posiadają Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej.