Profil działalności

RADPOL S.A to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu.

Kluczowymi odbiorcami produktów są takie sektory jak:

Energetyka

Gazownictwo

Ciepłownictwo

Kolejnictwo

Motoryzacja

Działalność RADPOL skoncentrowana jest w kilku odrębnych segmentach operacyjnych, między którymi zachodzą liczne synergie produktowe i rynkowe.

Dzięki ich efektywnemu wykorzystaniu możliwa jest maksymalizacja wartości oferowanych rozwiązań.

RADPOL S.A. składa się z dwóch nowoczesnych zakładów:

Zakład produkcyjny RADPOL w Człuchowie

RURGAZ w Lublinie

Zakład produkcyjny RURGAZ w Lublinie

Radpol  Profil

Zakład produkcyjny RADPOL

Lider na rynku wyrobów termokurczliwych specjalizuje się w produktach z  uszlachetnionego polietylenu, które powstają na bazie własnych mieszanek materiałowych.
Dzięki wykorzystaniu unikalnej technologii sieciowania radiacyjnego, Firma z powodzeniem rywalizuje z zagranicznymi konkurentami. Radpol stosuje unikalną technologię wykorzystania na skalę przemysłową akceleratorów elektronowych, jako jedna z niewielu firm europejskich.

Zakład produkcyjny RURGAZ dla Wod-Kan-Gaz

Zakład ten jest jednym z wiodących producentów rur z polietylenu i polipropylenu w Polsce.
Zakład produkcyjny RURGAZ dysponuje wysoce zaawansowanym technologicznie parkiem maszynowym.

FINPOL ROHR Profil

Zakład produkcyjny RURGAZ dla Ciepłownictwa

Producent systemów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych oraz do  przesyłu innych mediów (m.in. woda chłodząca, para wodna, amoniak).
Najważniejsze przewagi konkurencyjne firmy to doświadczony zespół projektowy, świadczenie kompleksowych usług serwisowych oraz współpraca z  kluczowymi na rynku odbiorcami.

RADPOL S.A., bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży, dostarcza klientom najnowocześniejsze rozwiązania na rynku. Dzięki tworzeniu unikalnej oferty systemów infrastrukturalnych w oparciu o produkty RADPOL oraz produkty pozostałych zakładów, staje się kompleksowym dostawcą zaawansowanych rozwiązań dla różnych sektorów przemysłu.


RADPOL S.A. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

„Ekspansja innowacji w RADPOL S.A. w Człuchowie – rozwój działalności badawczo–rozwojowej umożliwiającej wdrożenie innowacyjnych na skalę światową technologii i produktów”

Celem projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe mające za zadanie stworzenie prototypu kompleksowego systemu izolacji preizolowanych rur z barierą antydyfuzyjną, w tym muf i kształtek.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 010 229,42 zł

„Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych rur termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do nadruku termotransferowego, wykonanych z materiałów polimerowych o podwyższonej odporności termicznej na procesy starzenia, z bezhalogenowymi opóźniaczami rozprzestrzeniania płomienia, o niskiej emisji dymów, krotności skurczu 2:1, 3:1, 4:1”

Celem projektu jest opracowanie i wyprodukowanie prototypu pierwszej polskiej rury termokurczliwej przeznaczonej do nadruku termotransferowego, z bezhalogenowymi opóźniaczami rozprzestrzeniania płomienia o niskiej emisji dymów oraz współczynniku skurczu 2:1;3:1;4:1.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 432 638,10 PLN