Profil działalności

RADPOL S.A to wytwórca i dostawca zaawansowanych technologicznie produktów dla energetyki, rur i osprzętu termokurczliwego, złączek oraz końcówek kablowych, a także muf i głowic kablowych na średnie napięcia.

Kluczowymi odbiorcami produktów są takie sektory jak:

Energetyka

Kolejnictwo

Motoryzacja

Radpol  Profil

Zakład produkcyjny RADPOL

Lider na rynku wyrobów termokurczliwych specjalizuje się w produktach z  uszlachetnionego polietylenu, które powstają na bazie własnych mieszanek materiałowych.
Dzięki wykorzystaniu unikalnej technologii sieciowania radiacyjnego, Firma z powodzeniem rywalizuje z zagranicznymi konkurentami. Radpol stosuje unikalną technologię wykorzystania na skalę przemysłową akceleratorów elektronowych, jako jedna z niewielu firm europejskich.

Na polskim rynku wyrobów termokurczliwych RADPOL jest niekwestionowanym liderem i specjalizuje się w produkcji wyrobów z uszlachetnionego polietylenu na bazie własnych, unikalnych mieszanek materiałowych, przystosowanych do obróbki sieciowania radiacyjnego.

RADPOL – jako jedyna firma w Polsce – posiada dwa, wykorzystywane na skalę przemysłową akceleratory elektronowe o energii 2,5 MeV i 4,5 MeV, służące do sieciowania radiacyjnego polietylenów.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii, wykonywane z polietylenu wyroby posiadają tzw. „pamięć kształtu”. 

Radpol radiation

RADPOL S.A., bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży, dostarcza klientom najnowocześniejsze rozwiązania na rynku. Dzięki tworzeniu unikalnej oferty systemów infrastrukturalnych w oparciu o produkty RADPOL oraz produkty pozostałych zakładów, staje się kompleksowym dostawcą zaawansowanych rozwiązań dla różnych sektorów przemysłu.


RADPOL S.A. REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

„Ekspansja innowacji w RADPOL S.A. w Człuchowie – rozwój działalności badawczo–rozwojowej umożliwiającej wdrożenie innowacyjnych na skalę światową technologii i produktów”

Celem projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe mające za zadanie stworzenie prototypu kompleksowego systemu izolacji preizolowanych rur z barierą antydyfuzyjną, w tym muf i kształtek.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 010 229,42 zł

„Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych rur termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do nadruku termotransferowego, wykonanych z materiałów polimerowych o podwyższonej odporności termicznej na procesy starzenia, z bezhalogenowymi opóźniaczami rozprzestrzeniania płomienia, o niskiej emisji dymów, krotności skurczu 2:1, 3:1, 4:1”

Celem projektu jest opracowanie i wyprodukowanie prototypu pierwszej polskiej rury termokurczliwej przeznaczonej do nadruku termotransferowego, z bezhalogenowymi opóźniaczami rozprzestrzeniania płomienia o niskiej emisji dymów oraz współczynniku skurczu 2:1;3:1;4:1.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 432 638,10 PLN