Laboratorium

Laboratorium

Laboratorium w Zakładzie RADPOL SA w Człuchowie istnieje od początku produkcji rur termokurczliwych, czyli od 1983 roku.

Przez cały czas swojej działalności specjalizuje się w badaniu poliolefinowych wyrobów sieciowanych radiacyjnie i tworzyw stosowanych do ich produkcji.

Laboratorium posiada nowoczesną aparaturę pomiarową i badawczą, która umożliwia opracowywanie receptur nowych odmian materiałów polimerowych o określonych właściwościach oraz modyfikację istniejących receptur.

Dzięki wyposażeniu w laboratoryjną linię do compoundowania Brabender ma możliwość sporządzania partii tworzyw sztucznych w formie granulatu na podstawie własnych opracowanych receptur bądź receptur klienta.

Zakres badań w Laboratorium obejmuje badanie tworzyw, badanie wyrobu po każdym etapie procesu produkcyjnego i badanie wyrobu gotowego (tzw. badania pełne).

Badanie tworzyw

 • wskaźnik szybkości płynięcia MFI, wskaźnik pęcznienia stopu
 • gęstość
 • wykonywanie płytek z tworzyw, wykrawanie kształtek do badań
 • sprawdzenie wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie przy zerwaniu, przy statycznym rozciąganiu – maszyna wytrzymałościowa firmy INSTRON
 • pomiar wilgotności tworzyw
 • twardość Shore skala A i D
 • badania na Skaningowym Kalorymetrze Różnicowym DSC: temperatury mięknienia, temperatura początku rozkładu tworzywa.
 • badania na Skaningowym Kalorymetrze Różnicowym DSC: czas indukcji utleniania OIT (stabilizacja tworzywa)

Badanie wyrobów

 • sprawdzanie wymiarów : mikrometry , suwmiarki , wałeczki pomiarowe – firmy MITUTOYO , mikroskop pomiarowy, stożki pomiarowe
 • sprawdzanie zachowania wyrobów w temperaturach – skurcze , szoki cieplne , ubytek masy, obkurczanie rur z ograniczeniem – zakres temperatur do +300oC
 • sprawdzanie odporności na starzenie w podwyższonej temperaturze (tzw. cieplne) – komory cieplne MEMMERT i Binder
 • sprawdzenie odporności na kontakt z miedzią
 • sprawdzenie odporności na chemikalia , płyny w zakresie temperatur +15oC do +220oC
 • sprawdzenie wytrzymałości na zerwanie i wydłużenie przy zerwaniu, przy statycznym rozciąganiu – maszyna wytrzymałościowa firmy INSTRON
 • sprawdzanie absorpcji (chłonności) wody
 • sprawdzanie stopnia sieciowania wyrobów (tzw. frakcja żelowa)
 • sprawdzanie wydłużenia trwałego pod obciążeniem (tzw. HOT-SET Test)
 • sprawdzanie temperatury mięknienia kleju termotopliwego metodą Pierścień+Kula „P+K”
 • sprawdzenie lepkości kleju termotopliwego na Lepkościomierzu Brookfilda
 • określanie wytrzymałości na odrywanie opasek – wałki i maszyna wytrzymałościowa firmy INSTRON
 • sprawdzanie odporności na płomień rur termokurczliwych i przewodów
 • badanie wytrzymałości elektrycznej rur termokurczliwych
 • określanie zawartości części lotnych
 • badania na DSC: czas indukcji utleniania OIT (stabilizacja wyrobów)
 • badania odporności na niskie temperatury

Badanie wyrobów

 • plastometr HANATEK MFR4010
 • Waga analityczna AG204 10mg-210g. D-0,1mg. Metler Toledo z dostawką do badania gęstości
 • Waga PB 3002 zakres 0,5g -3100g. D-0,01g. Metler Toledo 2
 • prasa laboratoryjna z grzanymi płytami do wykonywania wyprasek z tworzyw
 • prasa pneumatyczna CEAST do wycinania próbek w kształcie „wiosełek” – 2 typy: ISO 527-2 Typu 5A oraz ISO 527-3 Typu 5
 • maszyna wytrzymałościowa INSTRON 3345 z ekstemsometrem video, 5kN
 • wagosuszarka WPS 30S RADWAG
 • Skaningowy kalorymetr różnicowy NETZSCH Maia DSC 200 F3
 • Komora cieplna do testów HOT-SET HERAEUS UT 6050HS, temp. max 250oC
 • Komora cieplna MEMMERT ULE 500; temp. max. 220oC
 • Komora cieplna MEMMERT ULE 600; temp. max. 220oC
 • Komora cieplna Binder FP 115: temp. max. 300oC
 • Komora cieplna BINDER ED 53; temp. max. 300oC
 • Cieplarka zakres temperatur +5 do 85oC
 • Komora niskich temperatur 0 do -40oC,
 • Twardościomierz cyfrowy ZWICK SHORE D i A
 • Mikroskop optyczny TESA VISIO 200, powiększenie 20 do 140 razy
 • Lepkościomierz BROOKFIELD HB DV-II+PrO
 • Dygestorium Kottermann z zestawem do ekstrakcji we wrzącym ksylenie
 • stanowisko badań wytrzymałości elektrycznej GPT 3/80 zakres do 80kV
 • Mikrometry, suwmiarki, czujniki zegarowe firmy MITUTOYO
 • zestaw wałeczków pomiarowych zakres 1,0÷10,0 co 0,1mm MITUTOYO
 • stożki pomiarowe, taśmy miernicze do sprawdzania średnicy rur

Linia laboratoryjna do compoundowania tworzyw Brabender z 4 dozownikami.

Materiały do pobrania