Historia

Historia

RADPOL S.A.  istnieje od ponad 40 lat i wywodzi się z powstałego w 1970 r. Przedsiębiorstwa Doświadczalnego Przemysłu Kablowego i Sprzętu Elektrotechnicznego KABLOSPRZĘT w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą w Człuchowie.

Zakład produkcyjny w Człuchowie

Początkowo przedmiotem działalności dzisiejszego RADPOLu była doświadczalna produkcja maszyn i urządzeń dla przemysłu kablowego.

W 1976 r. Spółka została przejęta przez Fabrykę Przewodów Elektrycznych „EMA – ZAŁOM” w Szczecinie. Współpraca rozpoczęła wieloletni proces rozszerzania asortymentu produkcji. Malejącą sprzedaż łączników warstwowych zastąpiono nowymi wyrobami w postaci osprzętu elektroinstalacyjnego z aluminium i miedzi oraz opasek i uchwytów kablowych. Wzbogacono również asortyment kabli elektroenergetycznych oraz poszerzono dotychczasową produkcję wyrobów termokurczliwych.

Ważne daty i wydarzenia

2016

2016

Następuje pełna konsolidacja Grupy RADPOL, w skład której wchodzi 5 zakładów produkcyjnych:
RADPOL, RURGAZ, FINPOL ROHR, WIRBET oraz ELEKTROPORCELANA.

2013

2013

W czerwcu 2013 r. RADPOL nabywa 100% udziałów w spółce Finpol Rohr, producencie systemów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów. Akwizycja jest kamieniem milowym w realizacji strategii w segmencie ciepłowniczym.

2012

2012

We wrześniu 2012 r. w wyniku rocznej rewizji uczestników indeksów przeprowadzonej przez GPW akcje RADPOLu zakwalifikowane zostały do składu indeksu WIGdiv. Podstawą włączenia do indeksu była wysoka stopa dywidendy na koniec sierpnia 2012 r. oraz regularne wypłaty dywidendy w poprzednich latach.

2012

2012

W kwietniu 2012 r. spółka realizuje kolejne udane przejęcie – do Grupy Kapitałowej włączony zostaje WIRBET S.A.

2011

2011

W listopadzie 2011 r. RADPOL awansuje do indeksu sWIG80, grupującego 80 kolejnych, mniejszych spółek, które nie weszły w skład indeksów WIG20 i mWIG40.

2010

2010

Kolejna akwizycja ma miejsce w marcu 2010 r., kiedy RADPOL nabywa 100% udziałów w spółce RURGAZ, która jest jednym z wiodących producentów rur z polietylenu i polipropylenu w Polsce.

2009

2009

Na przełomie 2009 i 2010 r. RADPOL przeprowadza gruntowną modernizację pierwszego akceleratora, który zostaje wyposażony w nowoczesny układ sterowania i kontroli. Akcelerator zyskał też stabilniejsze parametry pracy, a jego moc wzrosła z 2,0 MeV do 2,5 MeV.

2008

2008

Uruchomienie drugiego akceleratora elektronowego o energii 4,5 MeV ma miejsce w październiku 2008 r. Wdrożenie jest zwieńczeniem 2-letniego procesu modernizacji Zakładu w Człuchowie i w istotny sposób podnosi możliwości produkcyjne RADPOLu.

2008

2008

W lipcu 2008 r. RADPOL realizuje przejęcie Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej „Ciechów”. Spółka w 2009 r. zostaje włączona w struktury RADPOL S.A.

2007

2007

Spółka zadebiutowała na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych 10 maja 2007 r. 

2005

2005

W 2005 r. w ramach spełniania międzynarodowych norm Systemu Zarządzania Środowiskowego firma otrzymała certyfikat ISO 14001:2004.

2004

2004

W ramach porządkowania struktury w 2004 r., właścicielem spółki RADPOL stał się powołany przez grupę inwestorów Tar Heel Capital – fundusz Tar Heel Capital R, LLC.

2003

2003

W lutym 2003 r. nastąpiła sprzedaż 80% akcji RADPOL należących do NFI firmie Ceramique Polska Sp. z o.o. podlegającej grupie inwestorów Tar Heel Capital. W grudniu 2003 r. Ceramique Polska skupiła akcje od pozostałych akcjonariuszy, stając się jedynym akcjonariuszem RADPOL.

1996

1996

W 1996 r. na mocy ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji – akcje firmy zostały wniesione przez Skarb Państwa do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (fundusz wiodący – Piast).

1983

1983

W 1983 r. firma zakupiła akcelerator elektronowy o energii 2 MeV, wykorzystywany w technologii sieciowania radiacyjnego. Decyzję o jego zakupie podjęto w momencie uruchomienia produkcji wyrobów termokurczliwych wykorzystując technologię sieciowania radiacyjnego za pomocą wiązki elektronów. Było to przełomowe wydarzenie w dotychczasowej historii spółki.

1981

1981

W 1981 r. firma rozpoczęła produkcję przewodów elektrycznych.

1970

1970

W 1970 r. powstała spółka KABLOSPRZĘT, z której wywodzi się RADPOL.