Księgowość i kadry

Księgowość i kadry

Płatności:

Tel.: 59 300 30 07

Windykacja i limity kupieckie:

Tel.: +48 59 300 30 47

Rozrachunki (uzgodnienie sald):

Tel.: +48 59 300 31 50

Tel.: +48 59 300 30 48

Pozostałe sprawy księgowe:

Tel.: +48 59 300 30 45

Kadry:

Tel.: +48 300 30 14

Tel.: +48 300 30 12