Zostaw CV

Nie znalazłeś oferty dla siebie? Zostaw CV!

Najważniejsi są ludzie!

Podczas współpracy skupiamy się przede wszystkim na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów – najbardziej liczy się dla nas jak, a nie czym. Poznaj nasze działy, bez których nie moglibyśmy zapewnić ciągłości produkcyjnej. Zdecyduj, którego działu szeregi możesz zasilić, a następnie wyślij swoje CV!


Dział Kontrolingu zajmuje się wykonywaniem zadań z obszaru raportowania, kalkulacji i analizy kosztów oraz rachunku rentowności. Pracownicy działu Kontrolingu posiadają wykształcenie kierunkowe w zakresie finansów, rachunkowości lub analizy finansowej. Wykazują się wysokorozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi, wnioskowania, komunikacji i prezentowania wyników analiz.Dział Księgowości to zespół specjalistów, których zadaniem jest kontrola nad zestawieniami finansowymi i bieżące nadzorowanie całej rachunkowości. Pracujące tu osoby wykazują się umiejętnościami analitycznymi i posiadają wiedzę z zakresu zarządzania budżetem. Znają podstawy prawa podatkowego i posiadają wykształcenie ekonomiczne.Dział IT to zespół odpowiedzialny za kierowanie i koordynację projektów informatycznych. Do głównych zadań działu należy utrzymanie infrastruktury IT, rozwój systemów informatycznych oraz negocjacje z dostawcami systemów i sprzętów IT. Pracownicy działu posiadają wiedzę w zakresie systemów biznesowych (ERP), produkcyjnych oraz magazynowych.Dział Zakupów jest odpowiedzialny za koordynowanie potrzeb oraz zamawianie materiałów i surowców dla wszystkich Zakładów Spółki. Osoby pracujące w dziale Zakupów odpowiedzialne są za weryfikację, negocjowanie i opiniowanie zapisów w umowach zakupów oraz za koordynację procesów reklamacyjnych. Posiadają wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji, analityczne i negocjacyjne.Dział HR odpowiada za kreowanie i realizację polityki personalnej w sposób zapewniający realizację celów strategicznych. Osoby pracujące w dziale HR zajmują się prowadzeniem efektywnej i zgodniej z obowiązującymi przepisami prawa obsługi administracyjnej w zakresie kadr i płac. Pracownicy działu posiadają wiedzę z zakresu prawa pracy i wykształcenie administracyjno-prawne. Dział Kontroli Jakości i ISO jest odpowiedzialny za przestrzeganie polityki jakości w firmie. Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości odpowiadają za opracowanie i rozwój systemów kontroli dostaw, metodologii pomiarów produkowanych wyrobów, a także odpowiadają za reklamacje produktowe w Zakładach. Posiadają wykształcenie kierunkowe w zarządzaniu jakością i/lub inżynierii produkcji.BHP i PPOŻ  jego celem jest zapewnienie zgodności działalności Spółki z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi. Jest to dział którego zadaniem jest przysposobienie do pracy każdą nowo zatrudnioną osobę. Dzięki szkoleniom organizowanym przez dział BHP i PPOŻ wiemy jak zachowywać się w sytuacjach wyjątkowych w Zakładzie Pracy.Dział Badań i Rozwoju zajmuje się kreowaniem i realizacją polityki inwestycyjnej mającej na celu wzrost wartości i udziału rynkowego Spółki. Dział ten zajmuje się w dużej mierze analizowaniem trendów rynkowych i technologicznych pod kątem poszukiwania nowych produktów, nowych rozwiązań i nowych technologii możliwych do wykorzystania w działalności Spółki;Dział Handlowy w swoich strukturach skupia sprzedaż krajową oraz sprzedaż eksportową. Sprzedaż w Radpol S.A. dzieli się na dywizje: Ciepłownictwo, WOD-KAN-GAZ oraz Elektro&Tech. Regionalni Kierownicy Sprzedaży są ekspertami z ogromną wiedzą dot. naszych dywizji. Dział Handlowy jest odpowiedzialny za nawiązanie i utrzymanie kontaktu z klientami w Polsce i całej Europie.Biuro Obsługi Klienta jest pierwszą linią łączącą Radpol z Klientem. Do głównych zadań pracowników należy odpowiadanie na wszelkie pytania związane z towarami, informowanie o dostępnym w sprzedaży asortymencie i cenach. Pracownicy działu wykazują się zdolnościami komunikacyjnymi, otwartością i chęcią niesienia pomocy, a także posiadają umiejętności władania innymi językami.Biuro Projektowe strukturalnie podlega pod dział Handlowy. Do głównych zadań Biura Projektowego należy przygotowywanie schematów montażowych w programie AutoCAD oraz doradztwo techniczne dla Klientów. Pracownicy biura posiadają uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.Dział Ofertowania zajmuje się analizą dokumentów przetargowych oraz zapytań ofertowych przekazywanych przez dział handlowy. Pracownicy działy ofertowania posiadają wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: inżynieria środowiska, budownictwo, energetyka), a także posiadają dobrą znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.Marketing to dział podlegający bezpośrednio pod Dział Handlowy, ponieważ jego głównym zadaniem jest rozwój i wsparcie sprzedaży. Do głównych zadań działu marketingowego należy tworzenie strategii marketingowych dla każdej dywizji Radpol S.A., realizacja kampanii reklamowych, a także działanie związane z promocją przedsiębiorstwa i marki.Utrzymanie ruchu – technicy pracujący w dziale odpowiadają za utrzymanie ruchu i  ciągłe działanie maszyn i urządzeń.  Jednym z ich zadań jest wykonywanie przeglądów, konserwacji, napraw maszyn i urządzeń produkcyjnych. Technicy utrzymania ruchu dbają o efektywną pracę maszyn w taki sposób, aby przestoje i awarie zdarzały się jak najrzadziej.Planowanie produkcji planiści odpowiadają zaplanowanie produkcji z uwzględnieniem aktualnych zamówień i zasobów. Głównym zadanie działu jest monitorowanie stanów magazynowych, pomoc w formułowaniu planów produkcyjnych przedsiębiorstwa, nadzór nad realizacją tych planów a także bieżąca korekta założeń produkcyjnych.Metody produkcji dział ten odpowiada za opracowywanie i aktualizację dokumentacji technologicznej, w tym bilansu materiałów i marszruty, a także rozwiązuje problemy techniczne, technologiczne, jakościowe pojawiające się w trakcie procesu produkcyjnego. Działy planowania produkcji i metod produkcji ściśle współpracują ze sobą.Produkcja to dział odpowiadający za realizację produkcji wyrobów zgodnie z ustalonymi z klientem parametrami jakościowymi przy optymalnym wykorzystaniu zasobów  ustalonych w planie produkcyjnym. Produkcja odbywa się przy stanowiskach linii produkcyjnej w Zakładach Radpol S.A. mieszczą się w Człuchowie i Prawiednikach-Kolonii.Kontrola Jakości jest działem, którego głównym zadaniem jest nadzorowanie nad procesem produkcyjnym i przestrzeganiem polityki jakości w firmie. Dział Kontroli Jakości opracowuje i rozwija system kontroli jakości, kontroli dostawców, a także system kontroli metodologii pomiarów produkowanych wyrobów. Celem działu już utrzymanie jakości produktu na najwyższym poziomie.


Magazyn wyrobów gotowych realizuje swoje zadania przechowania.Odpowiedzialny jest za prowadzenie gospodarki magazynowej w sposób zabezpieczający ciągłość procesu produkcyjnego oraz transport materiałów i części na stanowiska pracy. Magazyny mieszczą się przy Zakładach Radpol S.A., w Człuchowie oraz w Prawiednikach-Kolonii.By wziąć udział w przyszłych rekrutacjach koniecznie dopisz w CV poniższą klauzulę:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na wielokrotne przetwarzanie przez Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (77-300), ul. Batorego 14 moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę.”