Koordynator ds. administracji

Koordynator ds. administracji

Radpol S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko: Koordynator ds. administracji

Miejsce pracy: Człuchów

Podstawowe zadania i obowiązki:

 • Organizacja sprawnego funkcjonowania sekretariatu,
 • Wsparcie administracyjne Dyrektora Zakładu,
 • Prowadzenie rejestru dokumentów przychodzących i wychodzących oraz rozdzielanie korespondencji zgodnie z dyspozycjami przełożonego,
 • Prowadzenie rejestów umów, pełnomocnictw i porozumień,
 • Organizacja i obsługa wizyt gości w Siedzibie Spółki,
 • Wsparcie pracowników zakładu w procesie organizacji podróży i spotkań służbowych,
 • Zepewnianie odpowiedniej od potrzeb Zakładu ilości artykułów spożywczych na potrzeby gości,
 • Dekretacja faktur dotyczących kosztów sekretariatu w systemie IFS,
 • Przygotowywanie comiesięcznych raportów zleconych przez Przełożonego,
 • Koordynacja obiegu dokumentacji miedzydziałowej

Wymagania:

 • Minimum wykształcenie średnie bądź w trakcie studiów,
 • Komunikatywność,
 • Samodzielność,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Obsługa komputera, w tym: Word, Excel, PowerPoint,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie
 • Mile widziana znajomość innych języków (niemiecki, francuski, ukraiński).

   Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (umowa na zastępstwo),
 • Duże wsparcie merytoryczne na etapie obejmowania nowego stanowiska,
 • Możliwość rozwoju własnych umiejętności oraz praktycznego wdrażania własnych pomysłów i rozwiązań,
 • Pakiet świadczeń z funduszu socjalnego,
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • Pakiet medyczny,
 • Dofinansowanie do nauki,
 • Szkolenia językowe i rozwojowe,
 • Indywidualny program rozwoju,
 • Jasno sprecyzowaną ścieżkę rozwoju finansowego.

Aplikacje zawierające CV prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres:

rekrutacja@radpol.com.pl – podając w tytule maila „Koordynator ds. administracji”.

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. CV musi zawierać formułę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (77-300), ul. Batorego 14, w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym na stanowisko: Koordynator ds. administracji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.”

Lub aplikuj przez formularz!

Aplikuj