Organy spółki

W skład Zarządu Radpol S.A. wchodzą:

Marek Biczysko – p.o. Prezesa Zarządu

Krzysztof Piskórz – Członek Zarządu ds. finansowych

Jarosław Żuchowski – Członek Zarządu ds. handlowych

Aktualizacja: 1 sierpnia 2022 roku

W skład Rady Nadzorczej Radpol S.A. wchodzą:

Hubert Gębala – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrii Komarov – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Piotr Tutak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Aktualizacja: 23 marca 2022 roku