Szkolenie z projektowania sieci ciepłowniczych dla firmy Kelvin z Bielska Białej