Wymiana istniejącej estakady ciepłowniczej przy ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu na magistralną sieć podziemną DN350/500

Wymiana istniejącej estakady ciepłowniczej przy ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu na magistralną sieć podziemną DN350/500

Lokalizacja
Polska

Zakończenie projektu
2023

Zastosowanie
Przebudowa sieci naziemnej w magistralną sieć podziemną DN350/500

Produkt
Rury preizolowane DN350/500, łuki preizolowane, mufy oraz pozostałe akcesoria niezbędne do ułożenia rurociągów preizolowanych

Opis inwestycji

Ulica Zdrojowa jest najważniejszą arterią łączącą większość ulic uzdrowiskowego Kołobrzegu. Stan faktyczny ulicy nie był w najlepszej formie. Chlubą nie cieszył się również widok sieci ciepłowniczej biegnącej tuż przy ulicy Zdrojowej. Szybką realizację umożliwiło uzyskanie dofinansowania przez Miasto Kołobrzeg na rozpoczęcie przebudowy. Inwestycja rozpoczęła się w 2022 roku. Radpol S.A. wspomaga realizację poprzez działania dot. dostarczenia produktów do przebudowy istniejącej sieci cieplnej. Dzięki działaniom Radpol S.A. możliwy będzie demontaż istniejącej napowietrznej czteroprzewodowej sieci cieplnej wysokich parametrów i montaż nowej sieci biegnącej pod ziemią.

Wszystkie etapy przebudowy tego odcinka mają kosztować 18,7 mln zł, z czego ponad 13,2 mln zł pochodzi z dofinansowania z programu Polski Ład.

Prace przy przebudowie ulicy Zdrojowej wkroczyły w II etap. Aktualnie zdjęta została nawierzchnia między ulicami Reymonta i Borzymowskiego, a także wymieniana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Po położeniu instalacji (rurociągów) aż do ulicy Chopina, zostanie wykonana sieć ciepłownicza na produktach Radpol S.A.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z realizacji inwestycji przy ulicy Zdrojowej w Kołobrzegu:

Autor zdjęcia: Andrzej Jojnowicz

Autor zdjęcia: Andrzej Jojnowicz

Autor zdjęcia: Andrzej Jojnowicz

Autor zdjęcia: Andrzej Jojnowicz