Układanie i montaż rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE

Układanie i montaż rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE

Rury RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE przeznaczone są przede wszystkim do układania technikami alternatywnymi, ale montaż tradycyjny również jest możliwy.
Instalacje bezwykopowe stają się coraz ważniejsze z powodu wzrastających kosztów układania przewodów ciśnieniowych. Układanie metodami bezwykopowymi rur z PE100 RC oraz PE100 RC z dodatkowym płaszczem ochronnym pozwala na znaczne oszczędności w inwestycji.

Ze względu na dużą odporność na naciski punktowe (szczególnie zalecane są rury trójwarstwowe RC MULTIsafe®3L) oraz skutki zarysowań powierzchni, wyroby te mogą być układane w gruncie bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej, która stanowi dla nich strefę ochronną.

Z uwagi na wysokie koszty związane z transportem ziemi, stosowanie rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE pozwala uniknąć znaczących wydatków związanych z przywozem na plac budowy odpowiedniego materiału do wykonania prac ziemnych oraz wywozu nadmiaru pozostałej ziemi.

Brak konieczności stosowania obsypki piaskowej powoduje oszczędności ok. 15-25% w porównaniu do tradycyjnych metod wykopowych. Układanie przewodów metodą wykopu otwartego, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych, wiąże się z wysokimi kosztami wynikającymi, miedzy innymi z długiego
czasu zajęcia pasa drogowego, czy późniejszego odtwarzania nawierzchni.

W technologiach bezwykopowych wykorzystywana jest naturalna elastyczność przewodów do zmiany kierunku układanego rurociągu. W wyniku wieloletnich pozytywnych doświadczeń w eksploatacji przewodów ciśnieniowych z PE coraz bardziej rozpowszechnia się zastępowanie oraz renowacja przewodów ułożonych z tradycyjnych materiałów, np. stalowych, żeliwnych, czy betonowych.

Produkowane przez nas rury RC MULTIsafe® oraz RC MAXIprotect® PP/PE mogą być układane przy użyciu następujących technologii:
1. Bezwykopowych
– kraking – układanie w miejscu starego rurociągu z jego równoczesnym skruszeniem,
– przeciski pneumatyczne przebijakiem (kretem),
– przewierty sterowane,
– mikrotunelowanie,
– przeciski hydrauliczne,
2. Wąskowykopowych
– płużenie,
– frezowanie itp.
3. Wykopowych
– bez podsypki i obsypki piaskowej, z zastosowaniem gruntu rodzimego i obsypką o wielkości kamieni do 60 mm.
4. Renowacji przewodów
– relining.