SIECIOWANIE RADIACYJNE TWORZYW SZTUCZNYCH

SIECIOWANIE RADIACYJNE TWORZYW SZTUCZNYCH

Dzięki unikalnej technologii sieciowania radiacyjnego, Firma z powodzeniem rywalizuje z zagranicznymi konkurentami.

RADPOL S.A. stosuje unikalną technologię wykorzystania na skalę przemysłową – akceleratorów elektronowych, jako jedna z niewielu firm europejskich.

Dbałość o środowisko

Dbamy o wysoką jakość produkowanych wyrobów, przy jednoczesnym respektowaniu wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Gwarancją realizacji tak sformułowanej polityki środowiskowej jest wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm PN EN ISO 9001:2009 oraz PN EN ISO 14001:2005.

Proces sieciowania polega na modyfikacji struktury polietylenu (metodami chemicznymi lub metodą fizyczną przez napromieniowanie) prowadzącej do powstania pomiędzy atomami węgla dodatkowych wiązań, które łączą sąsiednie łańcuchy polimeru. W przemyśle tworzyw sztucznych stosowane jest głównie sieciowanie metodami chemicznymi. Natomiast sieciowanie radiacyjne nie wymaga chemikaliów sieciujących i góruje nad metodami chemicznymi z tego względu, że w materiale usieciowanym nie ma pozostałości środków chemicznych. Dlatego też sieciowanie radiacyjne jest bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.

Sieciowanie radiacyjne

Zakład RADPOL S.A. w Człuchowie posiada akceleratory elektronowe o energii 2,5 MeV i 4,5 MeV, służące do sieciowania radiacyjnego. Są to jedyne tego typu przemysłowe urządzenia w Polsce i jedne z kilku w Europie. Na nich przeprowadzany jest proces sieciowania radiacyjnego za pomocą wiązki elektronów.

Metoda polega na prześwietlaniu tworzywa wiązką elektronów przyspieszonych w próżni energią kilku milionów elektronowoltów. W efekcie dwa sąsiadujące łańcuchy polimerów łączą się w miejscach, gdzie nastąpiło odszczepienie atomów wodoru. W wyniku usieciowania tworzywo uzyskuje właściwości związane z trudnymi do przetworzenia materiałami o wysokiej wydajności.

Sieciowanie wiązką elektronów sprawia, że tworzywo sztuczne zachowuje stabilność wymiarową pod wpływem ciepła, odporność na chemikalia, rozpuszczalniki i wysokie temperatury jest też twardsze i bardziej odporne na ścieranie.

Usieciowany materiał posiada unikalne cechy:
  • „pamięć kształtu”,
  • maksymalną temperaturę eksploatacji nawet do 135°C,
  • wytrzymałość na szok cieplny do +250°C,
  • całkowitą odporność na korozję naprężeniową,
  • zwiększoną odporność na czynniki chemiczne agresywne,
  • dużą wytrzymałość mechaniczną,
  • wysoką odporność na wyładowania niezupełne.