Rury ochronne Radpol na farmie wiatrowej

Rury ochronne Radpol na farmie wiatrowej

Kraj:

Polska

Zakończenie projektu:

2020r.

Miejsce zastosowania:

Farma Wiatrowa

Produkt:

Rury ochronne PE 100RC SDR9

Opis inwestycji:

W ramach inwestycji do połowy 2020 roku powstaną trzy farmy wiatrowe z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy. Instalacje powstaną w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w odległości od 3 do 13 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. W ramach inwestycji w farmy wiatrowe zostanie wybudowanych 33 wiatraki o mocy 2 MW i 10 wiatraków o mocy 2,2 MW.

Radpol S.A. dla tej inwestycji dostarczył rury ochronne PE100 RC SDR9 przeznaczone do ochrony kabli energetycznych, które zostały poprowadzone pod ziemią na głębokości 30 m. Rury takie są dedykowane do instalacji w tak wymagających warunkach. Z uwagi na dużą wytrzymałość na obciążenia punktowe, i zarysowania jakie mogą się pojawić podczas instalacji oraz duży zakres temperatur roboczych, mogą być stosowane do prowadzenia prac budowlanych praktycznie przez cały rok.

Rury PE100 RC wyprodukowane przez Radpol S.A. doskonale sprawdzają się w metodach bezwykopowego układania, oraz przy zabudowie w wykopach otwartych nie wymagają użycia podsypki i obsypki piaskowej, co poważnie skraca czas prowadzenia inwestycji i zwykle znacząco obniża koszty wymiany gruntu .