Rury MAXIprotect® – Inwestycja ul. Głogowska w Poznaniu

Rury MAXIprotect® – Inwestycja ul. Głogowska w Poznaniu

W ciągu ostatnich kilku lat działanie Inwestorów na rynku budowy sieci infrastrukturalnych prowadzi do poszukiwania rozwiązań w zakresie obniżenia kosztów inwestycji, przy zastosowaniu najnowszych technologii. Dotyczy to zarówno budowy nowych jak i renowacji istniejących rurociągów. Dodatkowo presja wywierana na Urzędy Miast i Gmin związana z wypłatą odszkodowań za utrudnienia powstałe podczas prowadzenia prac budowlanych stwarza konieczność stosowania nowoczesnych i tanich technologii. Dlatego, powszechnie wykorzystywane są metody bezwykopowego układania przewodów, czy też zabudowy rur bez użycia podsypki i obsypki piaskowej, co poważnie skraca czas prowadzenia inwestycji. Najnowszym trendem jest stosowanie wyrobów tworzywowych PE 100 RC z dodatkowym płaszczem i taśmą detekcyjną. Pozwala to łatwiej przygotować i przeprowadzić inwestycję w przypadku konieczności lokalizowania rurociągu oraz maksymalnie zwiększa bezpieczeństwo jego zabudowy i eksploatacji. Aby stosować takie metody montażu rur niezbędne są wyroby, które posiadają wielokrotnie większą wytrzymałość na uszkodzenie powierzchni zewnętrznej oraz wyższą odporność na obciążenia punktowe. Dla tych kryteriów opracowaliśmy system RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE -d.

Inwestycja polegała na renowacji wodociągu miejskiego za pomocą metody relining’u czyli wciągania rury w płaszczu MAXIprotect® w istniejący rurociąg wodociągowy. Ulica Głogowska jest drogą mającą swój początek w centrum Poznania począwszy od dworca PKP i MTP (Targi Poznań) aż do wyjazdu w kierunku Wrocławia.

W miejscu prowadzenia inwestycji od ul. Śniadeckich aż do skrzyżowania z ul. Hetmańską stoją stare, niektóre już zabytkowe kamienice w dzielnicy Łazarz. Inwestycja prowadzona była środkiem ulicy pomiędzy torowiskiem tramwajowym stanowiącym rozdział dla pasów ruchu samochodów w obu kierunkach.

Ze względu na wykluczenie z komunikacji na czas inwestycji ruchu tramwajów i organizację transportu zastępczego w postaci miejskich autobusów istotnym elementem były terminowe dostawy i szybka realizacja zadania. Firma wykonawcza TERLAN skoordynowała wszystkie prace wraz z dostawami materiałów, dzięki czemu wciąganie rurociągów zostało sprawnie przeprowadzone bez utrudnień dla mieszkańców Poznania.

Obecnie trwają prace związane z dezynfekcją rurociągów i próbami ciśnieniowymi.

W inwestycji zastosowano:

RURY MAXIprotec z naddanym dodatkowym płaszczem z PP.
D400 SDR17 na ciśnienie PN10 ilość 1080mb
D180 SDR17 na ciśnienie PN10 ilość 24mb