Obkurczanie rur termokurczliwych grubościennych na słupach już stojących

Obkurczanie rur termokurczliwych grubościennych na słupach już stojących

Dziś podpowiadamy jak prawidłowo obkurczać rury termokurczliwe grubościenne na słupach już stojących
(renowacja). Montaż osprzętu termokurczliwego Radpol jest szybki i łatwy. Aby osiągnąć trwałą i skuteczną izolację należy stosować się do poniższych zasad.

Narzędzia

Osprzęt termokurczliwy obkurcza się za pomocą dmuchaw na gorące powietrze, palników na gaz propan-butan (łagodny, żółty płomień) lub innych źródeł ciepła, zdolnych ogrzać osprzęt po wyżej +120°C.

Przygotowanie słupa

1. Zdemontować elementy słupa, np. oprawy oświetleniowe uniemożliwiające założenie rury termokurczliwej.

2. Odsłoniętą podstawę słupa oczyścić i za gruntować.

Przygotowanie rury termokurczliwej

1. Wybrać rurę o wymaganych parametrach izolacyjnych oraz rozmiaże.

Obkurczanie

1. Nasunąć rurę nadizolowaną powierzchnię.

2. Ustawić temperaturę dmuchawy lub płomienia pomiędzy +120°C a +200°C. Temperatura obkurczania niepowinna przekraczać +200°C – może na stąpić przegrzanie materiału, z którego wykonana jest rura termokurczliwa.

3. Obkurczanie rozpocząć od dołu rury. Rurę ogrzewać do okoła, starając się o uzyskanie równomiernego skurczu. Dolna część rury musi obkur czyć się i ściśle przylgnąć do powierzchni słupa.

4. Obkurczać rurę, kierując się od dołu ku górze. Rurę podgrzewać równomiernie, cały czas poruszając źródłem ciepła po jej powierzchni, aby nie spowodować miejscowych przegrzań. Prawidłowo obkurczona rura powinna być gładka, bez wybrzuszeń i karbów.

5. Jeżeli rura pokryta jest wewnątrz klejem, to po zakończeniu obkurczania klej powinien wypłynąć po obu koń cach rury.

6. Pozostawić izolowany słup do całkowitego ostygnięcia.