Mufy żywiczne rozgałęźne 0,6/1 kV

Mufy żywiczne rozgałęźne 0,6/1 kV

W oferowanych przez RADPOL S.A. mufach stosuje się różne systemy połączenia żył. W mufach kablowych przelotowych i przejściowych 0,6/1 kV żyły kabli można łączyć standardowymi złączkami do zaprasowania, złączkami wg normy DIN lub złączkami śrubowymi.

W przypadku wykonywania mufy rozgałęźnej potocznie zwanej trójnikową, zastosowano metodę połączenia żył poprzez zacisk pierścieniowy. Metoda ta umożliwia podłączenie kabla odgałęźnego do kabla magistralnego bez wyłączenia zasilania. Dawniej, w przypadku podłączenia do sieci nowych gospodarstw domowych, tego typu połączenia realizowano za pomocą zwykłych zacisków nieizolowanych, co powodowało konieczność odłączenia na czas montażu odgałęzienia odbiorców energii elektrycznej zasilanych z kabla głównego. Aby zniwelować tego typu utrudnienia i wykonywać podłączanie nowych odbiorców do sieci, w mufach trójnikowych zastosowano izolowany zacisk, który zakładany jest na kablu będącym pod napięciem. Montaż zacisku pierścieniowego, w znacznym stopniu skrócił czas podłączania nowych użytkowników, a jednocześnie poprawił bezpieczeństwo pracy montera. W czasie montażu nie narusza się struktury kabla, zdejmowana jest tylko zewnętrzna powłoka kabla, co istotnie redukuje niebezpieczeństwo jego uszkodzenia. Po zdjęciu zewnętrznej powłoki pomiędzy żyły kabla głównego umieszczane są wkładki dystansowe, a sam montaż zacisku polega na dokręceniu kluczem dynamometrycznym dwóch śrub, powodujących przebicie izolacji żył kabla głównego. Następnie w 4 otworach umieszczane są i dokręcane odizolowane żyły kabla odgałęźnego.

Mufy rozgałęźne oparte są na technologii żywicznej, a montaż odbywa się bez użycia źródła ciepła, nie są również wymagane specjalistyczne narzędzia w postaci praski hydraulicznej. W skład mufy oprócz zacisku pierścieniowego wchodzą dwuczęściowa, zatrzaskowa, przezroczysta forma, mieszanka żywicy poliuretanowej (żywica, utwardzacz), gąbki uszczelniające, rękawice ochronne oraz instrukcja montażu.

W idealnie dopasowanej do złącza formie, nie wymagającej docinania, miejsce połączenia kabli w zacisku odgałęźnym jest doskonale widoczne przed zaizolowaniem. Zawarta w mufie żywica poliuretanowa dostarczana jest w dwukomorowym worku, umożliwiającym łatwe i szybkie zmieszanie składników. W trakcie mieszania monter nie ma bezpośredniego kontaktu z żywicą, a załączone rękawice ochronne są dodatkowym elementem bezpieczeństwa pracy. Każde opakowanie posiada własny niepowtarzalny numer partii, datę użycia oraz pełne oznakowanie dotyczące bezpieczeństwa. Podwójny system pakowania żywicy, gwarantuje szczelność oraz chroni przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Zewnętrzny worek wykonany z aluminium, zapewnia dodatkową ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych, jednocześnie umożliwiając czteroletni okres przechowywania. Wymieszana żywica całkowicie wypełnia formę, jest odporna na promieniowanie UV, czynniki chemiczne, zapewnia doskonałą izolację elektryczną oraz całkowitą szczelność złącza dzięki czemu mufy mogą być stosowane w gruncie, w wodzie, wewnątrz budynku, w kanałach kablowych.

Zastosowane w mufach rozgałęźnych zaciski pierścieniowe samoprzebijające izolację, mogą być przeznaczone do odgałęzienia kabli o żyłach aluminiowych i miedzianych, okrągłych lub sektorowych, jedno lub wielodrutowych bez konieczności cięcia kabla głównego. Kompaktowa budowa zacisku umożliwia wykonanie małogabarytowego odgałęzienia kablowego, mieszczącego się w ciasnych kanałach kablowych.

Mufy rozgałęźne mogą być stosowane do wykonywania przyłączy kablowych dla gospodarstw domowych, oświetlenia ulicznego, dla kabli energetycznych na napięcie znamionowe 0,6/1(1,2)kV, czterożyłowych o izolacji z tworzy sztucznych typu Y(A)KY , Y(A)KXS i przekrojach żył kabla głównego 16-240mm2 oraz o przekrojach żył kabla odgałęźnego 6-70mm2 .

Jakość połączeń kabli decyduje o niezawodności całej sieci energetycznej. Potwierdzeniem najwyższej jakości jest pozytywna ocena techniczna z Instytutu Energetyki w Warszawie, gdzie mufy rozgałęźne JLZR oferowane przez RADPOL S.A. zostały poddane badaniom na zgodność z normą PN-EN 50393:2006.