Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej

Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej

Kraj

Polska, Warszawa

Zakończenie projektu

wrzesień 2019r.

Miejsce zastosowania

Sieć ciepłownicza, gospodarstwa domowe

Produkt

Rury preizolowana, łuki preizolowane, mufy, end capy, pierścienie średnicy DN 500 oraz pozostałe akcesoria niezbędne do ułożenia rurociągu ciepłowniczego

Opis inwestycji

Sieć ciepłownicza w warszawskim systemie ciepłowniczym wykonana jest zarówno w technologii kanałowej oraz w technologii preizolowanej. Obecnie technologia sieci tradycyjnej kanałowej jest przestarzała, a ilość strat ciepła i wody sieciowej prowadzi do konieczności dokonania modernizacji tej sieci. Zmniejszenie strat ciepła na przesyle wpływa również na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w atmosferze.

Inwestycja prowadzona była w ramach projektu „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy”, którego celem jest ograniczanie emisji CO2 i poprawa efektywności energetycznej.

Przebudowa odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): od komory S-18 do komory S24 z przyłączami do budynków ul. Szpitalna 1 i ul. Zgody 4 w Warszawie. Inwestycja miała na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla i poprawę efektywności energetycznej, a tym samym zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Lokalizacja inwestycji, w samym centrum Warszawy, wymaga od nas jako dostawcy towaru dotrzymywania rygorystycznego harmonogramu terminów dostaw a od Wykonawcy terminowej i sprawnej realizacji. Niezachowanie tych elementów wiązałoby się z opóźnieniem terminu oddania inwestycji do użytku, co pociągałoby za sobą wydłużenie trwających już utrudnień komunikacyjnych i mogło pozbawić bezpośrednich odbiorców komfortu korzystania z ciepłej wody i centralnego ogrzewania.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem