Metody łączenia rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE- część II

Metody łączenia rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE- część II

Płyty grzewcze stosowane w urządzeniach do zgrzewania muszą być zasilane elektrycznie. Urządzenie powinno zapewniać utrzymanie wymaganego ciśnienia docisku na powierzchni łączonych elementów, a w przypadku wystąpienia błędu spowodować zatrzymanie procesu na każdym etapie z równoczesnym wskazaniem rodzaju błędu.

Przykładowy zestaw do zgrzewania doczołowego obejmuje:

 • urządzenie mocujące,
 • układ hydrauliczny lub pneumatyczny docisku łączonych elementów, umożliwiający pomiar ciśnienia docisku,
 • urządzenie do skrawania warstwy utlenionej z końcówek elementów,
 • płyta grzewcza z regulatorem temperatury, pojemnik ochronny na płytę grzewczą,
 • piła lub nóż do cięcia rur,
 • generator prądu,
 • termometr kontaktowy do kontroli temperatury płyty grzewczej,
 • podpory rolkowe do rur,
 • namiot ochronny.

Przed rozpoczęciem zgrzewania należy sprawdzić stan urządzeń i narzędzi. Należy używać wyłącznie zgrzewarki posiadającej ważne Świadectwo kalibracji. Przesuw ruchomych szczęk urządzenia musi odbywać się płynnie. Płyta grzewcza powinna być czysta, bez ubytków w powłoce teflonowej.

W zasadach ogólnych opisano warunki, jakie powinno spełniać miejsce wykonywania zgrzewów i jego bezpośrednie otoczenie oraz jak należy przygotować elementy do łączenia. Ponieważ rury i kształtkiskładowane w magazynach otwartych lub na placu budowy mogą ulec zabrudzeniu, do ich wstępnego czyszczenia można użyć suchego papieru. Właściwe czyszczenie należy wykonać używając czystego papieru i płynu czyszczącego, który usunie tłuszcz i ewentualną wilgoć.

Procedura zgrzewania doczołowego powinna być zatwierdzona przez użytkownika sieci, przy uwzględnieniu cyklu zgrzewania, zgodnie z technologią określoną przez producentów rur polietylenowych i urządzeń do ich zgrzewania.

Po rozgrzaniu końców łączonych wyrobów, konstrukcja urządzenia powinna umożliwić usunięcie płyty grzewczej i złączenie elementów, w odpowiednim czasie, bez uszkodzenia ogrzanych powierzchni. Urządzenia do automatycznego łączenia elementów z polietylenu metodą zgrzewania doczołowego, winny zapewnić kontrolę i rejestrację parametrów zgrzewania dla każdego połączenia, tj.:

 • czasów poszczególnych etapów cyklu zgrzewania,
 • ciśnienia na powierzchni poszczególnych elementów,
 • temperatury płyty grzewczej,
 • temperatury otoczenia,
 • ciśnienia niezbędnego do pokonania oporów ruchu części ruchomej urządzenia wraz z zamocowanym w niej elementem do zgrzewania.

Dobrą praktyką jest wykonanie tzw. „zgrzewu próbnego”. Na podstawie kształtu uzyskanej wypływki można stwierdzić poprawność parametrów procesu łączenia. Celem wykonania próby jest również oczyszczeniu płyty grzejnej w miejscu styku łączonych elementów przed wykonaniem właściwych zgrzewów. Próby powinny być wykonywane przed każdą zmianą średnicy lub grubości ścianki łączonych elementów. Temperatura płyty grzewczej uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju materiału. Dla elementów z PE 100 oraz z PE 100RC temperatura narzędzia wynosi 220°C.