Krótka charakterystyka układania rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE metodami bezwykopowymi

Krótka charakterystyka układania rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE metodami bezwykopowymi

Przedstawiamy najpopularniejsze metody technik bezwykopowych układania rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE.

Kraking (Burstlining)
Metoda ta ma zastosowanie do wymiany istniejących przewodów, posiadających liczne oraz rozległe uszkodzenia lub w których konieczne jest zwiększenie wydajności hydraulicznej. Kruszenie rur wykonuje się przy pomocy specjalnej głowicy, która poszerza średnicę w celu wciągnięcia nowej rury. Kawałki starego przewodu są wciskane w otaczający grunt. Nowy przewód o tej samej lub większej średnicy jest przeciągany lub przepychany przez stary rurociąg. Do stosowania w tej metodzie szczególnie zalecane są rury RC MAXIprotect® PP/PE, czyli rury przewodowe z PE 100RC z warstwą ochronną z modyfikowanego mineralnie PP.

Przewiert sterowany
Metoda wykorzystująca naturalną elastyczność polietylenu, idealna do przeprowadzania nowo budowanych rurociągów pod przeszkodami takimi jak: rzeki, drogi, linie kolejowe itp. W zależności od rodzaju gruntu mogą być stosowane zarówno rury RC MULTIsafe®, jak i RC MAXIprotect® PP/PE.

Relining
Metoda ta jest powszechnie stosowana do renowacji rurociągów za pomocą rur z PE praktycznie od kilkudziesięciu lat. Stosowana jest do przewodów ciśnieniowych stalowych i żeliwnych, w których zdiagnozowano silną degradację w wyniku korozji, czego wynikiem jest występowanie licznych awarii. W metodzie tej przewód PE jest wciągany do wnętrza starego rurociągu poprzez wykop startowy. Wymiary wykopu muszą umożliwić wciąganie rury z zachowaniem odpowiedniego promienia gięcia. Przy jego określaniu należy pamiętać o zależności dopuszczalnego promienia od temperatury, i uwzględnić, iż w temperaturach poniższej 20°C minimalny promień gięcia wyraźnie wzrasta.