Inwestycja Rondo Rataje – rury RC MAXIprotect®

Inwestycja Rondo Rataje – rury RC MAXIprotect®

Rondo Rataje w Poznaniu jest jednym z głównych skrzyżowań komunikacyjnych w dzielnicy Rataje i łączy przeprawę nad Wartą z dużymi osiedlami mieszkalnymi w dzielnicy Rataje oraz z drogą wylotową w kierunku na Katowice do Autostrady A2. Dlatego też wykonawca zastosował tu metodę reliningu czyli wciąganiu rury w płaszczu ochronnym MAXIprotect® w istniejący już rurociąg wodociągowy.

W metodzie tej rura jest wciągana do wnętrza starego rurociągu poprzez wykop startowy. Wymiary wykopu muszą umożliwić wciąganie rury z zachowaniem odpowiedniego promienia gięcia.

Aby stosować takie metody montażu rur niezbędne są wyroby, które posiadają wielokrotnie większą wytrzymałość na uszkodzenie powierzchni zewnętrznej oraz wyższą odporność na obciążenia punktowe. Dla tych kryteriów opracowaliśmy system RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE -d.

Rury RC MAXIprotect® łączone są za pomocą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, po uprzednim usunięciu fragmentu płaszcza ochronnego z końcówki rury. Możliwe są również połączenia mechaniczne po uprzednim dogrzaniu tulei z kołnierzami stalowymi lub przy użyciu muf zaciskowych.

Wykonawcą inwestycji była firma TERLAN z grupy Aquanet, która wykonała na Rondzie Rataje następujące rurociągi:

  • RURY RC MAXIprotect® z naddanym dodatkowym płaszczem z PP
  • D450 SDR17 na ciśnienie PN10 ilość 1416mb
  • D225 SDR17 na ciśnienie PN10 ilość 192mb
  • D180 SDR17 na ciśnienie PN10 ilość 204mb