#INSPIRACJA2 Prawidłowe obkurczanie rur termokurczliwych

#INSPIRACJA2 Prawidłowe obkurczanie rur termokurczliwych

Montaż osprzętu termokurczliwego Radpol jest szybki i łatwy. Aby osiągnąć trwałą i skuteczną izolację należy stosować się do poniższych zasad.

Narzędzia

Osprzęt termokurczliwy obkurcza się za pomocą dmuchaw na gorące powietrze, palników na gaz propan-butan (łagodny, żółty płomień) lub innych źródeł ciepła, zdolnych ogrzać osprzęt powyżej +120°C.

Przygotowanie powierzchni przedmiotu, na który ma być obkurczona rura

1. Powierzchnię oczyścić i odtłuścić np. za pomocą chusteczki nasączonej w nie zawierającym tłuszczu rozpuszczalniku.
2. Powierzchnie kabli o oponie z PCV oczyścić drobnym papierem ściernym, a powierzchnie kabli o oponie z PE wstępnie ogrzać.
3. Powierzchnie metalowe oczyścić papierem ściernym oraz przez podgrzanie płomieniem.

Przygotowanie rury termokurczliwej

1. Wybrać rurę o wymaganych parametrach izolacyjnych oraz rozmiarze (rozmiar rury po obkurczeniu musi być mniejszy od obwodu przedmiotu na który ma być założona).

Obkurczanie

1. Nasunąć rurę nad izolowaną powierzchnię.
2. Ustawić temperaturę dmuchawy lub płomienia pomiędzy +120 a +200°C. Temperatura obkurczania nie powinna przekraczać +200°C – może nastąpić przegrzanie materiału, z którego wykonana jest rura termokurczliwa.
3. Obkurczanie rozpocząć od środka rury. Rurę ogrzewać dookoła, starając się o uzyskanie równomiernego skurczu. Środkowa część rury musi obkurczyć się i ściśle przylgnąć do powierzchni izolowanego przedmiotu.

4. Obkurczać rurę kierując się od środka ku końcom. Rurę podgrzewać równomiernie, cały czas poruszając źródłem ciepła po jej powierzchni, aby nie spowodować miejscowych przegrzań. Prawidłowo obkurczona rura powinna być gładka, bez wybrzuszeń karbów.

5. Jeżeli rura pokryta jest wewnątrz klejem, to po za kończeniu obkurczania klej po winien wypłynąć po obu końcach rury.


6. Pozostawić izolowany przedmiot do całkowitego ostygnięcia.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym.

Elektro&Tech (osprzęt termokurczliwy)
Wojciech Grabowski

Tel.: +48 59 300 30 27
Kom.: +48 507 074 445

e-mail:[email protected]