Budowa napowietrznej sieci ciepłowniczej na bazie systemu rur preizolowanych UV PROTECT COLOR

Budowa napowietrznej sieci ciepłowniczej na bazie systemu rur preizolowanych UV PROTECT COLOR

Kraj:

Polska, Wrocław

Zakończenie projektu:

2020

Miejsce zastosowania:

Napowietrzna sieć ciepłownicza w gazowej instalacji kogeneracyjnej

Produkt:

Kompletny system rur preizolowanych UV Protect COLOR (DN 150 mm/ 250 mm)

Opis inwestycji:

Celem inwestycji polegającej na budowie gazowej instalacji kogeneracyjnej, było zwiększenie efektywności energetycznej inwestora oraz poprawa jakości powietrza, poprzez produkcję ciepła w połączeniu z produkcją energii elektrycznej.

W ramach projektu Radpol dostarczył do budowy napowietrznej sieci ciepłowniczej ponad 300 metrów kompletnego systemu rur preizolowanych UV Protect COLOR wraz ze wszystkimi kształtkami (łuki, punkty stałe, zawory) oraz mufami termokurczliwymi UV Protect – sieciowanymi radiacyjnie.

Pierwotnie w dokumentacji projektowej inwestor zaplanował zastosowanie rur w osłonie z blachy ocynkowanej typu „SPIRO”, jednak po zapoznaniu się ze specyfikacją techniczną, zaletami i odpornością na warunki atmosferyczne systemu preizolowanego UV Protect COLOR zdecydował się na zastąpienie właśnie nimi rur w płaszczu typu „SPIRO”. Inwestor do budowy swojej instalacji ciepłowniczej wybrał szary kolor całkowicie szczelnego płaszcza osłonowego UV Protect. W ofercie RADPOL klienci mogą wybrać i uzgodnić barwę płaszcza osłonowego systemu w tym kształtek i muf połączeniowych.

Rury UV Protect COLOR posiadają płaszcz ze specjalnie zmodyfi­kowanego HDPE odpornego na promieniowanie UV są też odpor­ne na uszkodzenia mechaniczne, działanie środków chemicznych, korozję, rozszczelnienia, zmiany temperatur otoczenia oraz zapewniają pełną szczelność przez min 30-letni okres eksploatacji.

Zastosowanie technologii UV Protect COLOR od Radpol istotnie wpływa na obniżenie rzeczywistych bezawaryjnych kosztów eksploatacji rurociągów w długoterminowej perspektywie. Dobór barwy płaszcza pozwala kształtować funkcjonalność, znakować wizualnie przewód w zależności od medium, dopasować rurociąg do wymogów architektonicznych i estetycznych obiektu oraz uwalnia eksploatatora od czynności serwisowych związanych z usuwaniem ewentualnych ognisk korozji płaszczów stalowych. RADPOL produkuje kompletny system UV Protect COLOR do DN 630 mm.

Projekt budowy gazowej instalacji kogeneracyjnej był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020” – Działanie 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”.