Budowa gazociągu przy węźle komunikacyjnym Granitowa w Szczecińskich Podjuchach

Budowa gazociągu przy węźle komunikacyjnym Granitowa w Szczecińskich Podjuchach

Kraj:

Polska

Zakończenie projektu:

2020r.

Miejsce zastosowania:

Rury gazowe węzeł komunikacyjny w ciągu ul. Granitowa i ul. Krygiera w Podjuchach w Szczecinie

Produkt:

Rury gazowe PE100 Smart 2L®, SDR17

Opis Inwestycji:

Głównym celem inwestycji było dostosowanie układu drogowego Floriana Krygiera – Granitowa – Marmurowa – Radosna – Morwowa do zwiększonego ruchu pojazdów, który został skierowany na ten ciąg komunikacyjny po zakończeniu budowy drogi ekspresowej S3.

Jednym z istotnych elementów przebudowy skrzyżowania w Podjuchach była również budowa nowej sieci gazowej i wodno-kanalizacyjnej.

W ramach przebudowy węzła komunikacyjnego w ciągu ulic Granitowej i Krygiera w Podjuchach w Szczecinie wykonawca zrealizował budowę gazociągu średniego ciśnienia z wykorzystaniem rur gazowych Radpol PE100 Smart 2L®, które cechuje specjalna warstwa detekcyjne wskazująca na uszkodzenia i zarysowania. To rozwiązanie nie jest dostępne dla rur standardowych „pomarańczowych”, w których nie ma możliwości określenia stopnia uszkodzeń rury przed i po zabudowie.

Rury PE100 Smart 2L® dają więc inwestorom,wykonawcom, inspektorom pełną kontrolę nad budowywanym rurociągiem. Możliwość detekcji uszkodzeń rur, co w branży gazowej jest istotne, stanowi pożądaną i docenianą cechę naszego produktu.

Przebudowa węzła komunikacyjnego była jedną z największych tego typu inwestycji w regionie Szczecina w ostatnim czasie. Swym zakresem objęła: roboty budowalne w tym przebudowę chodników i jezdni, budowę sieci: gazowych, wodno-kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych.