Jak zweryfikować dostawcę rur RC pod kątem certyfikatów PAS1075?

Jak zweryfikować dostawcę rur RC pod kątem certyfikatów PAS1075?

PAS 1075 to klasyfikacja dla alternatywnych metod układania rur PE. Specyfikacja PAS 1075 obowiązuje razem z istniejącymi normami.

PAS po raz pierwszy oficjalnie zdefiniował wymagania dotyczące rur wykonanych z materiału RC w celu wykazani właściwości gotowego produktu przewyższających właściwości produktów wykonanych ze standardowego PE100. Dzięki temu certyfikowane produkty z PE RC nadają się do układania ich bez podsypki i obsypki piaskowej oraz do metod bezwykopowych w tym metod renowacji i rekonstrukcji rurociągów.

Obecnie istnieją tylko dwa niezależne, notyfikowane Instytuty: DIN CERTCO oraz TUV SUD, które prowadzą procedurę kontrolną pod kątem zgodności produkcji rur z wymaganiami PAS 1075.

Producentów posiadających wyroby zgodne z PAS 1075 można zweryfikować na stronie www.dincertco.de

Klasyfikacja rur wg PAS 1075:
Typ I: rury pełnościenne (ściany jednowarstwowe) wykonane w całości z PE 100-RC

Typ II: rury dwuwarstwowe lub trójwarstwowe o zintegrowanych warstwach wykonane z PE 100 RC

Typ III: rury wykonane w całości z PE 100 RC z dodatkową warstwą ochronną wykonaną z PP.

Jak zweryfikować dostawcę rur RC pod kątem certyfikatów PAS1075?

Radpol S.A. aby zachować najwyższą jakość oferowanych rur z materiału PE100 RC, produkuje je zgodnie z wymaganiami zawartymi w PAS 1075 oraz posiada ważne certyfikaty DIN CERTCO dla każdej z grup rur wg klasyfikacji PAS 1075. Certyfikaty wydane dla RADPOL-u obejmują rury do przesyłu gazu, wody i kanalizacji.

Sprawdź certyfikaty RADPOL: https://www.dincertco.tuv.com/search?locale=en&q=radpol

Pamiętaj: Brak publikacji na stronie internetowej instytutu może oznaczać utratę ważności Certyfikatu przez producenta rur. Na żądanie zamawiającego producent winien dostarczyć raport z badań o numerze zgodnym z numerem umieszczonym na certyfikacie.