Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd RADPOL SA informuje, że dnia 24 czerwca 2015r. o godz. 9.30 w Warszawie, przy ul. Nocznickiego 33, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL SA.

Aby zapoznać się z treścią ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projektami uchwał i innymi dokumentami związanymi ze Zgromadzeniem proszę kliknąć tutaj.