Zmiany w Zarządzie RADPOL S.A.

Zmiany w Zarządzie RADPOL S.A.

Prezes Zarządu RADPOL S.A. złożył na ręce Rady Nadzorczej rezygnację z pełnionej funkcji. Pracami Spółki będzie kierowało dwóch Wiceprezesów od wielu lat zaangażowanych w jej działalność. Rada Nadzorcza chce wzmocnić Zarząd o dodatkową osobę odpowiedzialną za sprzedaż.

Odchodzący Prezes Zarządu funkcje szefa czołowego wytwórcy i dostawcy zaawansowanych technologicznie instalacji do przesyłu mediów pełnił przez nieco ponad rok. Krzysztof Pióro złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska motywując ją względami osobistymi.

Dziękuję Krzysztofowi za pracę w RADPOL, w czasie jego kierowania Zarządem Spółka poprawiła wyniki i dokończyła inwestycję w nową fabrykę rur i systemów ciepłowniczych pod Lublinem. Uporządkowała też strukturę funkcjonowania. Krzysztof zostawia RADPOL w dobrej sytuacji, ale oczywiście jako akcjonariusz oczekuję dalszej dynamicznej poprawy wyników już w przyszłym roku. Życzę mu dalszych sukcesów zawodowych.

Grzegorz Bielowicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej RADPOL S.A.

Jak dodaje Przewodniczący Rady Nadzorczej Zarząd pozostaje dwuosobowy, zapowiada wzmocnienie go o osobę odpowiedzialną za sprzedaż. W skład Zarządu wchodzi obecnie Marcin Rusiecki wieloletni Wiceprezes do spraw finansowych oraz Andrzej Sielski – drugi Wiceprezes pracujący w spółce od kilkunastu lat, który jest również akcjonariuszem Spółki RADPOL. Dodatkowo w ostatnich miesiącach kierownictwo Spółki wzmocnił Dyrektor Operacyjny, który sprawował wcześniej kierownicze stanowiska w dywizjach produkcyjnych takich potentatów jak Hutchinson, Eaton czy Philips.

Naszym celem jest wzmocnienie Zarządu i rekrutacja szefa sprzedaży dla całej Grupy. Chodzi o osobę z doświadczeniem w kierowaniu europejskimi strukturami sprzedaży firm większych niż RADPOL, ale z pokrewnych branż. Wierzę, że w krótkim czasie uda nam się pozyskać osobę, która zdynamizuje rozwój sprzedaży, zwłaszcza eksportowej.

Grzegorz Bielowicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej RADPOL S.A.

Krzysztof Pióro pełnił funkcję Prezesa Zarządu RADPOL S.A. od października 2013 roku i odpowiedzialny był za realizację strategii Grupy Kapitałowej m.in. zakresie rozwoju sprzedaży krajowej i eksportowej. Stanowisko Prezesa objął zastępując Andrzeja Sielskiego, obecnego Wiceprezesa Spółki.