Wyniki finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

Wyniki finansowe za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

W 2020 r. Radpol odnotował 6,85 mln zł jednostkowego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2020 r. wobec 5,66 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 132,6 mln zł w 2020 r. wobec 146,63 mln zł rok wcześniej.

Kliknij i przejdź do prezentacji wyników:

Pobierz prezentację