Wykup przymusowy akcji Radpol S.A.

Wykup przymusowy akcji Radpol S.A.

Zarząd Radpol S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu przez THC SICAV-RAIF S.A. z siedzibą w Luksemburgu w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki. Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały zamieszczoną w dziale Relacje Inwestorskie.