Rury Radpol zmniejszają emisję CO2 w Warszawie

Rury Radpol zmniejszają emisję CO2 w Warszawie

Sieć ciepłownicza w warszawskim systemie ciepłowniczym wykonana jest zarówno w technologii kanałowej oraz w technologii preizolowanej. Obecnie technologia sieci tradycyjnej kanałowej jest przestarzała, a ilość strat ciepła i wody sieciowej prowadzi do konieczności dokonania modernizacji tej sieci. Zmniejszenie strat ciepła na przesyle wpływa również na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w atmosferze.

Inwestycja prowadzona była w ramach projektu „Modernizacja warszawskiej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy”, którego celem jest ograniczanie emisji CO2 i poprawa efektywności energetycznej.

Zobacz więcej na temat tej inwestycji na naszym blogu.

Zobacz więcej