Radpol w rankingu „Liderzy Klimatyczni Polska 2022” Magazynu Forbes

Radpol w rankingu „Liderzy Klimatyczni Polska 2022” Magazynu Forbes

Już drugi rok z rzędu Radpol S.A. znalazł się w prestiżowym rankingu „Liderów Klimatycznych” magazynu „Forbes”.

Dzięki naszemu zaangażowaniu, udało nam się zmniejszyć rok do roku intensywność emisji o ponad 9 punktów procentowych. Wysoka pozycja w rankingu jest potwierdzeniem troski jaką spółka przywiązuje do ochrony środowiska naturalnego poprzez zrównoważony rozwój oraz ofertę produktów wspierających zieloną transformację w obszarze energetyki i ciepłownictwa.

Liderzy Klimatyczni Polska 2022 to ranking polskich przedsiębiorstw, które w ostatnich latach w największym stopniu zredukowały swoją emisję gazów cieplarnianych. Aby zidentyfikować takie firmy, pracownia badawcza Statista przeanalizowała dostępne publicznie informacje niefinansowe, raporty społeczne, raporty zrównoważonego rozwoju itd. ponad 500 firm w kraju. Oprócz tego firmy mogły również przystąpić do badania, wypełniając internetowy kwestionariusz.

W badaniu uwzględnione zostały te przedsiębiorstwa, które udostępniły informacje o emisji gazów cieplarnianych „greenhouse gases” (GHG).