Radpol w I półroczu 2015 roku istotnie obniżył zadłużenie i poprawił przepływy operacyjne

Radpol w I półroczu 2015 roku istotnie obniżył zadłużenie i poprawił przepływy operacyjne

Radpol, czołowy producent i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa, instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, w I półroczu 2015 roku znacząco zredukował zadłużenie finansowe i istotnie poprawił przepływy z działalności operacyjnej. Spółka w ostatnich miesiącach wdrożyła nowy dywizyjny model działalności i planuje do końca roku przenieść zakład Finpol Rohr do nowej lokalizacji oraz włączyć go w swoje struktury.

W I półroczu tego roku Radpol osiągnął 1,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto, przy 93,9 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wyższe przychody wypracował segment ciepłowniczy (+7,3%), niższe – segment energetyczny (-9,2%) oraz wod-kan-gaz (-4,3%). Zysk na poziomie EBITDA wyniósł 9,0 mln zł, przy marży 9,6 proc., a po jego korekcie o zdarzenia jednorazowe – 10,8 mln zł.

Na nasze wyniki finansowe wpłynęło kilka istotnych czynników: przede wszystkim drastyczny wzrost cen surowców, niska sprzedaż na początku roku oraz zdarzenia jednorazowe. Utworzyliśmy rezerwy w wysokości 1,75 mln zł na nasz majątek w Pile oraz przeniesienie zakładu Finpol Rohr z Warszawy do Lublina.

Daniel Dajewski
Prezes Zarządu Radpol S.A.

W raportowanym okresie dynamicznie wzrosły ceny surowców na bazie etylenu, co było znaczącym elementem spadku zysku brutto na sprzedaży w segmencie wod-kan-gaz. Pomimo tego Radpol dzięki skutecznym działaniom optymalizacyjnym obniżył zadłużenie finansowe aż o 8,8 mln zł (spadek o 12,1 proc.) do 62,5 mln zł oraz zdecydowanie poprawił przepływy z działalności operacyjnej (6,6 mln zł z -1,2 mln zł uzyskanych w I połowie minionego roku).

Druga połowa roku jest dla Radpolu tradycyjnie lepszym okresem. Już w czerwcu w stosunku do ubiegłych miesięcy odnotowaliśmy poprawę sprzedaży, głównie w segmencie wod-kan-gaz, notując ponad 40-proc. wzrosty r/r. Rozpoczynamy także realizację kontraktu dla Energa Operator oraz jesteśmy w końcowej fazie uzyskania certyfikatów na dostarczanie naszych produktów dla branży kolejowej. To pozwoli nam zwiększyć sprzedaż wysokomarżowych zastosowań do budowy trakcji kolejowych.

Andrzej Sielski
Wiceprezes Zarządu Radpol S.A.

Plany Radpol na najbliższe miesiące są znacznie szersze. Zamierzeniem zarządu Spółki jest zakończenie do końca roku prac związanych z przeniesieniem zakładu Finpol Rohr (producenta systemów preizolowanych dla podziemnych i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innych mediów) z Warszawy do Kolonii Prawiedniki k. Lublina. Dzięki temu Spółka osiągnie istotne synergie kosztowe, a przede wszystkim w pełni będzie wykorzystywać moce produkcyjne obecnego tam nowoczesnego zakładu Rurgaz.

Do końca roku Zarząd Radpolu planuje wypracować także strategię rozwoju na lata 2016-2018, która będzie dokładnie wskazywać cele i kierunki, w których Spółka chce się rozwijać.

Pracujemy nad strategią Spółki. W ostatnich latach rozwijaliśmy się poprzez akwizycje i inwestycje. Obecnie planujemy skupić się na wzroście organicznym i poprawie efektywności. Ze względu na to, że już posiadamy najważniejsze i niezbędne aktywa do produkcji kompleksowej oferty do przesyłu energii i mediów, nakłady inwestycyjne zamierzamy istotnie zmniejszać. Radpol posiada duży potencjał produkcyjny i technologiczny.

Daniel Dajewski
Prezes Zarządu Radpol S.A.