Radpol S.A. ze srebrnym medalem EcoVadis za zrównoważony rozwój

Radpol S.A. ze srebrnym medalem EcoVadis za zrównoważony rozwój

Radpol S.A. została nagrodzona srebrnym medalem przez wiodącą światową agencję ratingową EcoVadis, zajmującą się oceną działań i praktyki firm z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu w tym zaangażowania ekologicznego.

Srebrny medal od EcoVadis Radpol S.A. otrzymała w wyniku oceny dokonywanej w 4 wymiarach: środowiskowym, społecznym, etycznym i dotyczącym łańcucha dostaw.

EcoVadis jest agencją ratingową oceniającą działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu. Klienci są oceniani od 0 do 100 punktów przyznawanych w ramach czterech zagadnień: środowisko naturalne, działania społeczne, etyka oraz łańcuch dostaw. Ocena ta powstaje z wykorzystywaniem kompleksowej metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy, takie jak Global Reporting Index (GRI), ISO 26000 oraz założenia Global Compact. Dostawcy oceniani są pod kątem społecznej odpowiedzialności biznesu z uwzględnieniem sektora działalności, wielkości oraz lokalizacji.