Radpol dostarczył rury na budowę kluczowego odcinka gazociągu dla Kielc

Radpol dostarczył rury na budowę kluczowego odcinka gazociągu dla Kielc

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia budowy gazociągu średniego ciśnienia w Kielcach było zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwo gazowe odbiorców na obszarze podlegającym Zakładowi PSG sp. z o.o. w Kielcach oraz umożliwienie pokrycia rosnącego zapotrzebowania na gaz w północnej części woj. Świętokrzyskiego.

Radpol S.A. dostarczył na budowę kluczowego odcinka gazociągu średniego ciśnienia dla Kielc rury do gazu RC MULTIsafe® 2L DN400 i DN560. Gazociąg biegnie wzdłuż ulic Gen. Władysława Sikorskiego i Jana Nowaka Jeziorańskiego. Rurociąg ma długość ok. 2,2 km i średnicę od DN400 do DN560.

Realizacja tej inwestycji miała istotne znaczenie techniczne – wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa eksploatacji sieci gazowej i bezpieczeństwo dostaw, oraz ekonomiczne – zapewniła bowiem możliwość wzrostu dystrybucji gazu w rejonie Kielc i znacząco ułatwiła dystrybucję gazu w kierunku województw: mazowieckiego i łódzkiego. Obecnie w województwie świętokrzyskim Polska Spółka Gazownicza realizuje jeszcze kilka innych projektów gazowych, których celem jest gazyfikacja tych terenów.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem