Publikacja wyników finansowych za I półrocze 2018 roku

Publikacja wyników finansowych za I półrocze 2018 roku

Zarząd Radpol Spółka Akcyjna zaprasza na spotkanie w związku z publikacją sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2018 roku.

Spotkanie odbędzie się 23 sierpnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w biurze Radpol S.A. przy ul. Nocznickiego 33 w Warszawie (Sala 110, I piętro).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 22 sierpnia 2018 roku na adres mailowy: [email protected].