Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: “Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w roku 2023”.

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: “Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w roku 2023”.

Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

W związku ze stałym problemem dotyczącym drastycznych wzrostów kosztów energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, 24 października 2023 Prezes Rady Ministrów podpisał uchwałę Rady Ministrów zmieniającą program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”. Wprowadzone zmiany dostosowują program do decyzji Komisji Europejskiej, potwierdzającej jego zgodność z zasadami pomocy publicznej na wspólnym rynku UE.

Pomoc udzielona została 307 przedsiębiorcom.

Pomocy firmom udzieli Minister Rozwoju i Technologii, a operatorem programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).