Projekty unijne w Radpol

Projekty unijne w Radpol

„Ekspansja innowacji w RADPOL S.A. w Człuchowie – rozwój działalności badawczo–rozwojowej umożliwiającej wdrożenie innowacyjnych na skalę światową technologii i produktów”

Celem projektu są badania przemysłowe i prace rozwojowe mające na celu stworzenie prototypu kompleksowego systemu izolacji preizolowanych rur z barierą antydyfuzyjną, w tym muf i kształtek.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 010 229,42 zł

Tablica informacyjna

RADPOL S.A. realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich

„Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych rur termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do nadruku termotransferowego, wykonanych z materiałów polimerowych o podwyższonej odporności termicznej
na procesy starzenia, z bezhalogenowymi opóźniaczami rozprzestrzeniania płomienia, o niskiej emisji dymów,
krotności skurczu 2:1, 3:1, 4:1”
Celem projektu jest opracowanie i wyprodukowanie prototypu pierwszej polskiej rury termokurczliwej przeznaczonej do nadruku termotransferowego, z bezhalogenowymi opóźniaczami rozprzestrzeniania płomienia o niskiej emisji dymów oraz współczynniku skurczu 2:1;3:1;4:1.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 432 638,10 PLN

Tablica informacyjna